Het Universitair Netwerk Ouderenzorg van VUmc (UNO-VUmc) heeft een subsidie van bijna €500.000 ontvangen van het Ministerie van VWS. Deze subsidie is een belangrijke steun voor de doorontwikkeling van onze academische werkplaats ouderenzorg en zal worden aangewend voor een aantal strategische projecten. Het UNO-VUmc is onderdeel van de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde en wordt geleid door Cees Hertogh, Ruth Veenhuizen, Laura van Buul en Lizette Wattel.

Implementeren wetenschappelijk onderbouwde interventies 
Het onderzoek van het UNO-VUmc heeft als doel de ouderenzorg meer evidence based te maken door het implementeren van wetenschappelijk onderbouwde interventies en het deimplementeren van niet bijdragende interventies. Twee belangrijke recente opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek zijn een methodiek voor het omgaan met probleemgedrag en een methode om zorgvuldiger om te gaan met het voorschrijven van antibiotica. Deze nieuwe kennis is echter moeilijk door te voeren in de praktijk. “Met de subsidie van VWS verwachten we echt verandering teweeg te brengen door medewerkers uit verpleeghuizen te scholen en ze daarna tijd te geven om hun werkwijzen aan te passen en de nieuwe methoden te implementeren. Deze implementatie wordt vanuit het UNO-VUmc begeleid.”, aldus onderzoeker Lizette Wattel.

‘Peilstations’
Een tweede project is de ontwikkeling van ‘peilstations’. Verpleeghuizen zullen worden uitgenodigd om als peilstation te gaan fungeren. Dat betekent dat zij gestandaardiseerd gegevens vastleggen over bepaalde ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen in de ouderenzorg, bijvoorbeeld over medicijnen die veel worden voorgeschreven, zoals middelen tegen psychische aandoeningen (psychofarmaca) en middelen tegen infecties (antibiotica). Er komt een landelijke spreiding komt van deze peilstations, zodat we belangrijke vragen over de ouderenzorg kunnen beantwoorden. Wattel: “Met de subsidie ontwikkelen we alles wat nodig is voor de peilstations en brengen deze in praktijk. Samen met andere belanghebbenden, zoals andere onderzoeksinstituten, zoals NIVEL en RIVM en de diverse beroepsverenigingen zullen de peilstations de komende jaren verder worden ontwikkeld.”

Een derde project richt zich op de ontwikkeling van een indicatorenset voor de Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde van VUmc (UPO VUmc).