Voert u validatie en verificatie activiteiten uit als conformiteitsbeoordeling? Op dit moment wordt er een internationale norm ontwikkeld voor validatie en verificatie activiteiten. Op 5 november is er een informatiebijeenkomst.

Claims worden gedaan op basis van data. ISO/IEC 17029 omschrijft de eisen waar organisaties aan moeten voldoen op het moment dat ze validatie en verificatie activiteiten van deze data uitvoeren. Daarbij valt te denken aan claims over bouw technologie, energie management, financieel management, artificiële intelligentie, CO2 emissies, maatschappelijk verantwoord ondernemen, machine veiligheid, producten in de gezondheidszorg.

Voor wie
De norm is van toepassing op alle organisaties die data valideren en verifiëren. Validatie en verificatie bij testen, inspectie, certificatie of van meetmethoden vallen niet binnen het toepassingsgebied van de norm.

ISO 14065 wordt op dit moment herzien in harmonie met ISO/IEC 17029. ISO/IEC 17029 zal als een koepelnorm fungeren voor sectorspecifieke invullingen.

Informatiebijeenkomst
De norm wordt toegelicht tijdens de informatiebijeenkomst die NEN op maandagochtend 5 november (9:30 – 12:00 uur) in Delft organiseert. Voor aanmelden ga naar NEN Evenementen.

De norm is in te zien via normontwerpen.nen.nl. Indien u commentaar indient, dan neemt de normcommissie dit commentaar in overweging. Het is de normcommissie die de stem bepaald.

Meedoen?
Nederlandse belanghebbenden kunnen meedoen aan de ontwikkeling van deze norm door lid te worden van de commissie ‘Conformiteitsbeoordeling’.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2690 154, of e-mail mm@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl