MC Slotervaart in Amsterdam en MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad e.o.hebben 23 oktober 2018 uitstel van betaling aangevraagd. Beide ziekenhuizen hebben al het mogelijke gedaan voor een kwalitatief en financieel verantwoorde toekomst. Financieel is dat niet gelukt. De betrokken zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars stoppen met de financiering.

MC Slotervaart heeft ook de afdeling SpoedEisende Hulp (SEH) gesloten. Dat geldt niet voor MC IJsselmeerziekenhuizen

Beide ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte. In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst. Scenario’s waarbij de ziekenhuizen de zorgkosten fors naar beneden brengen en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen, zijn door de zorgverzekeraars afgekeurd. Ook het voorstel om MC Slotervaart via een gecontroleerde afbouw binnen een half jaar geheel te sluiten, kreeg geen goedkeuring. MC IJsselmeerziekenhuizen kreeg geen steun voor forse afslankingsplannen met een nieuw innovatief zorgconcept in Flevoland.

De medewerkers en patiënten van beide ziekenhuizen zijn op de hoogte gebracht van de actuele situatie. Dat nu uitstel van betaling wordt aangevraagd, geeft aan hoe nijpend de situatie voor beide ziekenhuizen is. Een faillissement is mogelijk onafwendbaar. Het is nog onduidelijk of de salarissen pver deze maand kunnen worden uitbetaald.

Zorg gegarandeerd
Inmiddels is de Inspectie Gezondheidzorg & Jeugd op de hoogte gebracht. Ook het ministerie van VWS, de NZa, betrokken gemeentebestuurders en zorgverzekeraars zijn op de hoogte gebracht. De patiëntenzorg blijft gegarandeerd, dit is een wettelijke taak van de zorgverzekeraars. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op adequate zorg.

Foto: Op de website van MC Slotervaart wordt de mededeling gedaan dat zorgverzekeraars stoppen met de financiering.

Bron: MC Slotervaart