De afdeling Hartziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is 2 oktober 2018 gestart met een postoperatief eHealthprogramma voor hartpatiënten. Door het behandeltraject na een operatie te standaardiseren verwacht de afdeling postoperatieve complicaties beter en sneller op te sporen. Hierdoor kan een juiste behandeling sneller worden ingezet.

Het nieuwe eHealthprogramma is in het leven geroepen voor patiënten die een openhartoperatie hebben ondergaan en voldoende Nederlands of Engels spreken. Patiënten die aan deze voorwaarden voldoen krijgen na de operatie een box mee naar huis. In deze box zit een bloeddrukmeter, hartritmemonitor, weegschaal, zuurstofsaturatiemeter, thermometer en een stappenteller.

Met de box kunnen patiënten thuis metingen uitvoeren. De data die uit deze metingen voortkomen worden digitaal opgeslagen en na 2 weken en nogmaals na 3 maanden besproken met een verpleegkundig specialist tijdens een webcamconsult. De data wordt daarnaast wekelijks gecontroleerd. Bij complicaties wordt direct contact opgenomen met de patiënt. Bij acute afwijkingen wordt verzocht om direct 112 te bellen.

Detecteren van complicaties

Patiënten ondergaan een openhartoperatie in het LUMC voor de volgende aandoeningen: coronair- of kleplijden, aortapathologie, (supra) ventriculaire aritmieen, congenitale corvitia en hartfalen. Volgens verpleegkundig specialist Nicolette van Hof hebben veel patiënten last van verschillende ziektebeelden tegelijk. Juist daarom is het volgens haar belangrijk dat er een behandeling wordt toegepast waarbij complicaties vroeg aan het licht komen. “Als iedereen thuis een meting kan uitvoeren, kunnen we veel sneller in beeld brengen of er problemen zijn. Als er iets aan de hand blijkt te zijn, dan kunnen we daar direct op reageren.”

Standaardiseren

Van Hof hoopt dat andere ziekenhuizen in de toekomst mee gaan doen met het eHealthprogramma. “Met ons programma willen we niet alleen een standaard zorgtraject in het LUMC realiseren, maar in de hele regio”, vertelt ze. “Nu zijn er nog verschillende aanpakken. Door bij verschillende operaties hetzelfde zorgtraject in te voeren kunnen we deze zorgmethode het beste optimaliseren. Met een standaard eHealthprogramma kunnen we betere en snellere zorg verlenen aan onze patiënten.”

Patiëntvriendelijk 

De box heeft ook voordelen voor de patiënt. “Omdat ze thuis metingen kunnen uitvoeren hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis te komen”, weet Van Hof. “De resultaten kunnen besproken worden via een webcamconsult. Dat bespaart de patiënt weer een rit naar het ziekenhuis, terwijl het contact met de verpleegkundig specialist intact blijft.” Daarnaast zorgt de box volgens Van Hof ook voor een gevoel van veiligheid. “Als patiënten willen weten hoe ze ervoor staan, dan kunnen ze dat zelf controleren. Daarvoor hoeven ze nu geen meting in het ziekenhuis meer af te wachten.”

Bron: LUMC