Wiegerinck ontwerpt in het centrum van Elst (Gld) een complex met 36 appartementen voor Pleyade. Deze nieuwbouw is gericht op individueel wonen met (intensieve) zorg binnen handbereik. 

 

Aan de Prinses Irenestraat in Elst bouwt Pleyade aan een nieuw complex waarbij de regie volledig zal liggen bij de cliënten. Ze gaan er zelfstandig wonen en krijgen zorg wanneer dat nodig is. Er wordt een gebouw met 36 appartementen, diverse ontmoetingsplekken voor cliënten en gasten en een ondergrondse parkeergarage met bergingen gerealiseerd.

 

“In het ontwerp van het gebouw zijn het leven, de identiteit en leefstijl van de cliënt uitgangspunt. Een écht thuis voor ouderen is wat we gaan neerzetten” volgens Floor de Vroome, bestuurder van Pleyade.

 

Kenmerkend voor het project is de nadrukkelijke wens vanuit Pleyade om een woongebouw te realiseren dat een veilig en vertrouwd thuis biedt voor ouderen. Een hoogwaardige woonomgeving waarbij de zorg en dienstverlening enkel op de achtergrond aanwezig is.

Architect Martijn van Bentum: “Tijdens het ontwerpproces is voortdurend getoetst of het voorliggende ontwerp overeenkomt met de visie van Pleyade. De vraag ‘heb je dat thuis ook?” gaf in veel gevallen de oplossing voor het wel of niet integreren van bepaalde de betreffende voorzieningen in het complex.”

 

Pleyade kiest voor waardevol leven, altijd, ongeacht welke ondersteuning gewenst is. Eigen regie van de cliënt, voortzetten van de persoonlijke leefstijl en autonomie maken – in combinatie met het ‘ondersteuning-op-maat-concept’ – het leven, ondanks de persoonlijke zorgcarrière, weer menselijk.
In het ontwerp van Wiegerinck is deze visie duidelijk af te lezen. Het resultaat is een heldere gebouwstructuur die overzichtelijk is: de entree en algemene ruimte zijn in het hart van het gebouw gelegen en ontsluiten de gangzone waaraan alle voordeuren grenzen. Tegelijkertijd betreden bewoners via hun voordeur met eigen huisnummer en deurbel, hun ‘thuis’. Cliënten, gasten en medewerkers kunnen elkaar treffen in de diverse ontmoetingsruimten, terrassen en de gemeenschappelijke tuin rondom het complex.
Met de nieuwbouw in Elst heeft Wiegerinck de visie van Pleyade vertaald in een eigentijds woongebouw, waarbij de associatie met het traditionele verpleeghuis volledig is verdwenen. Naar verwachting wordt het complex in maart 2020 opgeleverd.

Bron: Wiegerinck