Dit jaar is er een nieuw onderzoeksproject van start gegaan binnen het thema ‘geriatrische revalidatie’ van het UNC-ZH: de FIT-HIP studie.
De FIT-HIP interventie studie van het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuidholland (UNC-ZH), onderzoekt of gerichte opsporing en behandeling van valangst bij heupfractuur patiënten opgenomen binnen de GRZ leidt tot vermindering van de valangst en daarmee tot betere functionele uitkomsten.
Valangst komt veel voor in de geriatrische populatie, in het bijzonder bij heupfractuur patiënten die revalideren binnen de geriatrische revalidatie zorg (GRZ). Als gevolg van de valangst kunnen patiënten fysieke activiteiten gaan vermijden, wat vervolgens kan leiden tot een (verdere) afname het fysiek functioneren. Valangst is in verband gebracht met negatieve functionele uitkomsten na een heupfractuur. Het lijkt één van de belangrijkste potentieel te beïnvloeden voorspellers te zijn van revalidatie uitkomsten in deze populatie.
De METC van het LUMC heeft toestemming verleend om het FIT-HIP onderzoek uit te voeren. Middels een cluster randomised controlled trial wordt de FIT-HIP interventie, geïntegreerd in de reguliere zorg, vergeleken met de reguliere zorg in termen van (kosten)effectiviteit en uitvoerbaarheid.
Inmiddels hebben we veel positieve reacties gehad van leden van het UNC-ZH om mee te doen aan de FIT-HIP studie.
Met ingang van september 2015 is de FIT-HIP pilot al van start gegaan bij Zorggroep Solis te Deventer.
De FIT-HIP studie is het vervolg op het promotieonderzoek van Jan Visschedijk, waarin valangst centraal staat.  De proefschrift van Jan Visschedijk is goedgekeurd. Een precieze datum volgt, maar de promotie zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2016 gaan plaatsvinden.
Meer informatie over het onderzoek, deelnemende organisaties en de actuele ontwikkelingen zijn te vinden op de website  www.fithip.nl. Ook is FIT-HIP online op twitter, volg ons: FITHIP@FITHIP.
Bron: UNC-ZH