Intrakoop Inkoopcommunity - stockbeeld inkoop - dozen, heftruck, keyboard

Intrakoop, met 550 leden de grootste inkoopcoöperatie van de zorg, heeft recent een belang genomen in de digitale ontmoetingsplaats InCoop. Het is de plek waar zorginstellingen op een eenvoudige wijze kennis en ervaring over inkoop kunnen delen.

Ruud Plu, directeur/bestuurder Intrakoop, over deze deelname: “Met deze samenwerking voldoen we aan de nadrukkelijke vraag van onze leden. In voor de zorg onzekere tijden, zoals nu met de coronapandemie, neemt de vraag om transparantie en het delen van informatie over inkoopprocessen toe. Het draagt eraan bij dat zorgorganisaties snel kunnen schakelen om bijvoorbeeld tekorten op te vangen of betrouwbare leveranciers te contracteren. InCoop faciliteert die informatie-uitwisseling en komt tegemoet aan die vraag.”

Inkoopinformatie

Intrakoop neemt het voortouw in deze nieuwe manier van werken. Vanaf heden gaat zij inkoopdocumenten delen met groepen leden die nu al aan de digitale ontmoetingsplaats willen deelnemen. Na de zomervakantie wordt InCoop over alle leden uitgerold. Intrakoop zorgt voor nieuwe informatie en bewaakt ook de kwaliteit van de informatie die al op InCoop te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan Programma’s van Eisen, Prospectieve Risico Inventarisaties, recalls, leveranciers en overige (inkoop)informatie.

“De samenwerking met InCoop is een welkome aanvulling op onze huidige dienstverlening en volledig in lijn met de nieuwe strategie die in de ALV van Intrakoop in december 2020 is vastgelegd”, sluit Plu af.

Jorrit Willems, directeur InCoop: ”Ik ben bijzonder blij met de deelname van Intrakoop. Door deze samenwerking is het mogelijk direct een grote impact op de zorgsector te maken. Door het online delen van kennis en ervaringen bieden we samen zorgorganisaties de mogelijkheid om op een nog hoger niveau inkooptrajecten professioneel te doorlopen en de juiste dienstverlening in te kopen. Daarnaast bieden we leveranciers een podium om zich te promoten naar zorgorganisaties. Onze samenwerking zal structureel bijdragen aan verdere kwaliteitsverbetering en kostenreductie in de zorg.”

Over Intrakoop

Intrakoop is de grootste inkoopcoöperatie van de zorg in Nederland. Zo’n 550 zorgorganisaties met ruim 7.000 locaties maken gebruik van de diensten en inkoopoplossingen van de coöperatie. Met haar kennis van de zorgsector, de leveranciersmarkt en het inkoopproces, helpt Intrakoop zorgorganisaties om hun bedrijfsvoering te optimaliseren.

Over InCoop

InCoop is een digitale ontmoetingsplek voor zowel inkoopprofessionals als leveranciers. Het doel is kennisdeling, efficiëntie en inkoopbesparingen. InCoop is ontwikkeld voor en door inkopers uit de zorg.