Intrakoop-Inkoopcommunity - stockbeeld inkoop - dozen, heftruck, keyboard
Foto: Shutterstock

De Zorgmonitor Duurzaam & Gezond is vernieuwd, zo meldt Intrakoop. Met behulp van input van de deelnemers en hun partner Foodstep zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Onder andere op het gebied van gezondheid en duurzaamheid, en sinds december is er ook een benchmarktool beschikbaar.

De Zorgmonitor Duurzaam & Gezond geeft op een objectieve manier inzicht in de samenstelling van het assortiment eten en drinken. De gezondheid van de producten wordt beoordeeld naar de indeling van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, zo valt een gezond product binnen de Schijf van Vijf en een ongezond product buiten de Schijf van Vijf.

Nutriscore

Ingekochte maaltijden (convenience) vallen echter in het ‘grijze gebied’. Door de samenstelling uit verschillende producten is het namelijk niet mogelijk om deze volgens de criteria van het Voedingscentrum in te delen. Om de maaltijden toch te kunnen beoordelen op gezondheid werken producenten op dit moment aan de berekening van de Nutriscore voor de maaltijden. Met de Nutriscore krijgen maaltijden een score tussen A (gezond) en E (ongezond) waardoor ze wél zijn in te delen. Op die manier komen de maaltijden in de toekomst ook terug in de Zorgmonitor. De uiteindelijke introductie van de Nutriscore in Nederland wordt begin 2022 verwacht.

Duurzaamheid

De duurzaamheid van producten wordt gemeten met gecertificeerde topkeurmerken, die voldoen aan de eisen van expertisecentrum PIANOo. Sinds december 2021 is de rapportage uitgebreid met:

  • een mogelijkheid om in te zoomen per keurmerk om te kijken of dit goed is voor mens, dier of milieu (MVI-criteria);
  • keurmerken per artikelgroep ingezoomd op land van herkomst (MVI-criteria);
  • het aandeel (%) plantaardige en dierlijke eiwitten.

Op deze manier krijg je nog meer inzicht in de duurzaamheid van de ingekochte producten en is het ook mogelijk om te sturen op andere eigenschappen. Daarnaast sluiten de parameters aan bij de criteria van de milieuthermometer van het MPZ om de inkoop van bijvoorbeeld duurzaam vlees te verhogen en bij de MVI-criteria, bijvoorbeeld dat producten buiten Europa moeten voldoen aan milieu-eisen.

Inzoomen

Door de gehele rapportage heen is het mogelijk om verder in te zoomen per productgroep. Zo kun je in de categorie ‘vlees’ verder verdiepen in de subcategorieën gevogelte, rund, schapenvlees et cetera. Dit kan zowel voor duurzaamheid (keurmerken) als gezondheid (binnen of buiten schijf van vijf).

Benchmarktool

Sinds de oplevering van kwartaal 2-2021 is de benchmarktool beschikbaar. Hiermee is het mogelijk om te zien hoe de eigen organisatie het doet ten opzicht van alle deelnemende zorginstellingen of per sector (bijvoorbeeld VVT). Het is ook mogelijk om verschillende locaties van een zorginstelling onderling te vergelijken. Het aantal deelnemers is inmiddels uitgegroeid tot 61 leden uit verschillende sectoren. Allemaal organisaties die hun inkoop op het gebied van gezondheid of duurzaamheid willen verbeteren.

Leveranciers

De Zorgmonitor Duurzaam & Gezond is samen met en voor de zorg ontwikkeld. Op dit moment ontvangt Intrakoop voor de analyse ieder kwartaal de inkoopgegevens van elf verschillende leveranciers, namelijk Bidfood, Daily Fresh Food, Distrivers, Holland Food Service, Huuskes, Kaars Koffie, Multifood, Topbakkers, Totaalvers, Van Hoekel en Zorgboodschap. Door samenwerking in de hele keten en het beschikbaar maken van productinformatie door fabrikanten en leveranciers krijgen zorginstellingen met hulp van de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond meer inzicht.