arts-laptop
Beeld: Pixabay

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dat ziekenhuizen stoppen met patiënten ongerust maken over hun zorgverzekering. Zij ziet dat sommige ziekenhuizen als gevolg van de onderhandelingen met zorgverzekeraars patiënten proberen te bewegen om over te stappen, meldt zij op haar website. Dit mogen zij echter niet doen, want dit kan leiden tot misleiding.

Ook wijst de NZa zorgverzekeraars erop dat zij mensen goed moeten informeren over de kenmerken van hun zorgverzekering en over de zorgaanbieders waarmee zij al wel of nog geen contract hebben afgesloten. De organisatie spreekt zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan als zij niet in lijn handelen met de regels van goede informatieverstrekking aan patiënten en verzekerden.

Pandemie leidt tot onzekerheid

Onzekerheid over hoe de covid-pandemie zich ontwikkelt, leidt net als vorig jaar tot lastige vraagstukken in de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, stelt de NZa. De contractering is een aangelegenheid tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Doel van de contractering is dat verzekerden kunnen rekenen op voldoende gecontracteerd zorgaanbod van goede kwaliteit. Ook nu moeten alle aandacht en inspanningen erop gericht zijn om de zorg zo goed mogelijk toegankelijk te houden.

Rol zorgaanbieder

Als zorgaanbieders patiënten gedurende hun eigen contractonderhandelingen adviseren om over te stappen, kan sprake zijn van misleiding. Voorbeelden van misleiding zijn zorgaanbieders die op hun website subjectieve of eenzijdige informatie geven over een zorgverzekeraar. Dit kan patiënten op het verkeerde been zetten. Daarom roept de NZa zorgaanbieders op om patiënten niet te betrekken bij discussies over de zorginkoop.

Rol zorgverzekeraar

In de huidige tijd mogen er geen financiële belemmeringen zijn voor het waarborgen van de (semi-)acute zorg., vindt de NZa. Zij wil dan ook dat alle zorgverzekeraars dit uitstralen en hiernaar handelen. Zorgaanbieders moeten erop kunnen vertrouwen dat als zij in deze fase van de pandemie doen wat nodig en passend is, er tijdig adequate afspraken worden gemaakt om de financiële consequenties op te vangen, ook met een doorloop naar 2022.