bacterie

Antimicrobiële fotodynamische therapie (aPDT) is een veelbelovende nieuwe behandeling voor bacteriële infecties, zelfs als de bacteriën al resistent zijn tegen antibiotica. Dit blijkt uit recent promotieonderzoek* van Mafalda Bispo aan het UMCG.

Bacteriële infecties zijn een groot probleem voor zorginstellingen die kwetsbare patiënten of patiënten met een verzwakt immuunsysteem verplegen. Aangezien steeds meer bacteriën resistent worden tegen huidige antibiotica, is er dringend behoefte aan nieuwe antimicrobiële therapieën.

Licht

Antimicrobiële fotodynamische therapie (aPDT) is een veelbelovende nieuwe methode waartegen bacteriën geen resistentie kunnen ontwikkelen. Bij deze therapie combineren onderzoekers een molecuul dat aan een bacterie bindt met een molecuul dat onder invloed van licht de bacterie kan doden. In dit proefschrift onderzocht Bispo nieuwe moleculen die gebruikt kunnen worden voor aPDT.

MRSA

Het onderzoek van Bispo richtte zich specifiek op het bestrijden van de meticilline-resistente Staphylococcus aureus, oftewel MRSA. Ze vond enkele moleculen die aan deze bacteriën kunnen binden, en combineerde deze met een molecuul dat al wordt gebruikt bij een PDT-behandeling tegen kanker. De verschillende combinaties bleken erg effectief in het doden van MRSA-bacteriën, zelfs wanneer de bacteriën zich verborgen hielden in menselijke cellen of in biofilms. Volgens de promovenda laten deze resultaten zien dat aPDT een veelbelovende nieuwe behandeling kan zijn voor bacteriële infecties, zelfs als de bacteriën al resistent zijn tegen antibiotica.

* Voor het proefschrift, zie “Fighting infections with light – Targeted antimicrobial photodynamic  therapy” – M. Bispo