In de zorg werken is momenteel meer dan ooit topsport. Het coronavirus legt het leven voor veel mensen bijna stil: niet naar school of werk, geen sporttrainingen of sociale activiteiten. In het epicentrum van de crisis zijn zorgprofessionals in de hoogste versnelling aan het werk om alle Nederlanders, lijdend aan het coronavirus of andere gezondheidsklachten, bij te staan. In het ziekenhuis, maar ook in de verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en verwante vitale sectoren waar zij voor de (kwetsbare) medemens het verschil maken.

Overal is zichtbaar hoe gedreven zorgprofessionals hun roeping volgen en zichzelf steeds weer overtreffen. Zij draaien extra lange diensten in fysiek en emotioneel extreem moeilijke omstandigheden, lopen continu op hun tenen en werken op innovatieve wijze samen om met soms beperkte middelen om de beste zorg te leveren. Zelfs oud-zorgprofessionals melden zich. Tegelijkertijd kampen zorgprofessionals met grote onzekerheid. Hoe gaat het verder, hoe ontwikkelt de toestroom van patiënten zich, zullen zij herstellen?

Dat de al structureel zwaar belaste zorgprofessionals vooraan staan in de strijd tegen het coronavirus verdient extra aandacht. Eerder al stemde de Tweede Kamer unaniem in met een financiële bonus voor hun extra inzet, een mooie blijk van waardering. En in de Volkskrant van 20 maart pleitte een groep hoogleraren en zorgprofessionals voor een coronafonds, om zorgprofessionals te ondersteunen en te compenseren voor hun inzet. In dit artikel vragen wij om meer aandacht voor hun gezondheid.

Meer prioriteit

De gezondheid van de zorgprofessionals staat al jaren onder druk, onder meer vanwege de ervaren werkdruk. De meest recente cijfers van IZZ laten zien dat hun zorggebruik wederom is toegenomen. In 2019 stegen bovendien opnieuw het verzuim en verloop in de zorg. Na de huidige piekbelasting zal de zorgsector gehavend uit de strijd komen. Er is dan echter geen tijd om op adem te komen. Naast de reguliere zorg zal er een inhaalslag moeten worden gemaakt van alle zorg die tijdens de crisis is uitgesteld. Dus blijft de belasting van zorgprofessionals hoog, terwijl hun belastbaarheid afneemt.

Een verontrustend vooruitzicht. Want we hebben alle zorgprofessionals niet alleen nu, maar ook de komende jaren hard nodig. Velen van hen werken al heel hun leven in de zorg en willen dit ook graag blijven doen. De uitdaging is te zorgen dat zij zowel fysiek als mentaal dit steeds zwaarder wordende werk kunnen volhouden. Uiteraard is elk individu primair zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid, maar overheid en vooral werkgevers als een soort ‘NOC*NSF’ zullen meer moeten investeren in de gezondheid van deze topsporters.

Individuele benadering

Bijvoorbeeld door alle zorgprofessionals de beste faciliteiten te bieden om op een gezonde manier aan de gezondheid van anderen te werken. Door hen continu te stimuleren en te faciliteren om bij alle verleidingen en uitdagingen werk en privé steeds de juiste keuze te maken. Dit vraagt een individuele aanpak: elke topsporter heeft immers zijn eigen achtergrond, ervaringen, doelen, sterken en zwakten.

Machteld Huber biedt met Positieve Gezondheid een passende benadering. Zij definieert gezondheid als “het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in ieders leven“ (2011). Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Op hun flexibiliteit om verstoringen op te vangen en zelf de balans te herstellen. Een brede en tegelijkertijd persoonlijke benadering die past bij de zorgprofessional.

Denken vanuit Positieve Gezondheid helpt medewerkers zicht te geven op hun sterke punten en hen te faciliteren en te stimuleren om hiernaar te handelen. U als werkgever ontdekt wat nodig is voor een plezierige werkomgeving, met tijd en aandacht voor het individu. Een omgeving ook waar medewerkers zich veilig voelen om hierover het gesprek te voeren en ook de faciliteiten krijgen om het beste in henzelf naar boven te halen. Net als NOC*NSF zouden werkgevers hierover afspraken moeten maken met de overheid.

Aan de slag als werkgever

  • Maak duidelijk waarom uw organisatie wil investeren in gezondheid. Gezond werken in het DNA van uw organisatie krijgen, begint met een gedeelde motivatie.
  • Bepaal samen concrete doelen. Zorg dat de gehele organisatie deze doelen kent.
  • Inspireer uw medewerkers door bijvoorbeeld een interactieve workshop van Institute for Positive Health of collega-organisaties die hier al mee gestart zijn.
  • Stel een klein voortrekkersteam samen van enthousiaste medewerkers uit alle lagen van de organisatie en geef hun kaders en mandaat om een passende topsportcultuur en faciliteiten te organiseren.
  • Bepaal samen hoe elke medewerker de ruimte en regie krijgt om deze faciliteiten naar eigen behoefte te benutten.

Alleen maar winnaars

Net als altijd gaan de kosten voor de baten uit en vergt iets nieuws tijd. Bedenk dat als u goed zorgt voor uw medewerkers, zij nog beter voor de cliënten kunnen zorgen. Dat levert u als werkgever ook de nodige voordelen op: meer tevredenheid, betere kwaliteit en grotere aantrekkingskracht op potentiële cliënten en medewerkers. De investering verdient u terug met een lager verzuim en minder verloop, iets waar ook de overheid baat bij zal hebben. Toon dus eenzelfde doelgerichtheid, geduld, discipline en doorzettingsvermogen als uw zorgprofessionals al jaren elke dag laten zien. En doe dit vooral met net zo veel plezier als zij. Dan heeft deze aanpak alleen maar winnaars.

Tekst: Simon Heesbeen en Eva de Groot (adviseurs bij Berenschot)