Twaalf GGZ-instellingen willen dat het gebruik van de isoleercel voor 1 januari 2020 wordt afgeschaft. Opname in de isoleercel vergroot de problemen bij zowel cliënten als hulpverleners. Bovendien is deze vorm van eenzame opsluiting in strijd met de wet. Volgens het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap, is vrijheidsontneming op basis van ziekte, handicap of psychosociale beperking niet gerechtvaardigd. Nu dit verdrag op 14 juni door de Nederlandse regering is geratificeerd, wordt het hoog tijd dat de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (ggz) separeervrij wordt.

Dat staat in het Dolhuys Manifest ‘Nederlandse ggz separeervrij!’ dat op het High & Intensive Care Kennisfestival (HIC) door twaalf GGZ-instellingen is ondertekend. Het festival vindt plaats in museum Het Dolhuys waar ggz-instellingen met elkaar in discussie gaan over een nieuw model voor acute zorg. In het manifest staat dat de isoleercel uiterlijk op 1 januari 2020 een ‘collectiestuk’ wordt in Het Dolhuys, museum van de geest.

,,Wij verklaren dat separeren geen zorg of hulp is: het wordt gebruikt uit onmacht en ervaren als straf,’’ aldus het Dolhuys Manifest. ,,Angsten, wanen en destructieve gedachten kunnen worden versterkt. Separeren is ook belastend voor de hulpverleners: het ondermijnt een respectvolle relatie met de cliënt en belemmert effectieve hulp en zorgverlening.’’

Om er voor te zorgen dat de isoleercellen op 1 januari 2020 definitief dicht gaan, moeten beleidsmakers, bestuurders en professionals samenwerken met ervaringsdeskundigen en (ex)cliënten die separatie hebben ondergaan. Met de inzet van hun kennis kan gebruik van de separeerruimte worden voorkomen. Ook moet er meer worden ingezet op humane alternatieven, ontwikkeld in binnen en buitenland, om adequaat hulp te bieden aan cliënten die in een crisissituatie verkeren.

Professionals, bestuurders, politici en beleidsmakers mogen zich niet langer verschuilen achter bezuinigingen of bureaucratisch rompslomp, zo besluit het manifest. ,,Het is hun taak deze belemmeringen weg te nemen en humane zorg te garanderen voor cliënten.’’

Bron: GGZ Breburg