De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanvraag van AMC en VUmc om bestuurlijk te mogen fuseren goedgekeurd. De NZa is van oordeel dat AMC en VUmc hun medewerkers, cliënten en overige stakeholders zorgvuldig hebben betrokken bij de voorbereiding van de bestuurlijke fusie. Daarnaast blijft bij de voorgenomen bestuurlijke fusie de cruciale zorg aan patiënten gewaarborgd. AMC en VUmc verwelkomen de goedkeuring van de NZa.

Het besluit van de NZa is één van de voorwaarden om bestuurlijk te kunnen fuseren. Nu de NZa een besluit heeft genomen, zullen AMC en VUmc zo spoedig mogelijk de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vragen om een mededingingsrechtelijk oordeel over de voorgenomen bestuurlijke fusie. De ACM onderzoekt dan of een bestuurlijke fusie tussen AMC en VUmc geen nadelige gevolgen heeft voor de concurrentie. De ACM liet in 2015 weten dat een eventuele fusie moet worden beschouwd als een vorm van concentratie en daarom moet worden voorgelegd.

Met de bestuurlijke fusie beogen AMC en VUmc 24 uur per dag en 7 dagen per week nog betere zorg te bieden, vooral door bundeling van krachten bij hoog-complexe zorg en minder vaak voorkomende ziekten. Daarnaast blijven ze in staat het volledige palet aan academische zorg en de daarmee verband houdende opleidingen in de groot-Amsterdamse regio, Noord-West Nederland, het Gooi en Flevoland te kunnen blijven bieden. AMC en VUmc kunnen door de bestuurlijke fusie dure infrastructuur beter benutten, waardoor de doelmatigheid in het onderzoek en in de zorg zal toenemen. Tot slot zullen AMC en VUmc door hun samenwerking steeds beter internationaal onderzoek aantrekken en een ambitieuzer profiel realiseren. Dit is aantrekkelijk voor studenten en onderzoekers uit binnen- en buitenland en heeft potentieel een belangrijke spin-off voor de economie.

Bron: VUmc