Veel regio’s worstelen met de veranderende rolverdeling tussen zorgverlener en patiënt; onder andere verwacht de patiënt, dat informatie tussen zorgaanbieders snel gedeeld wordt. Deze kentering is een drijvende kracht voor ontwikkelingen zoals eHealth, PGO en Population Management. Om effectief te kunnen zijn dient er samengewerkt te worden in de regio. IHE Nederland en RSO Nederland kunnen regio’s hierbij helpen. De organisaties versterken elkaar en geven hiermee een extra impuls aan de regio’s om tot genoemde samenwerkingen te komen.

Op 2 november aanstaande organiseren IHE Nederland en RSO Nederland samen een jaarcongres over dit thema, en wel in de St. Maartenskliniek te Nijmegen. Dagvoorzitter Lea Bouwmeester, senior adviseur zorginnovatie digitale vaardigheden en eHealth ECP, neemt de bezoeker bij de hand en introduceert de veelheid aan lezingen en workshops. Informatie delen, hoe doen we dat? Welke vormen van samenwerking en oplossingen komen patiënt, zorgverlener en bestuurder in de praktijk tegen? Op welke manier passen zij zich aan aan hun veranderende rol? Welke krachten kunnen ze mobiliseren? Hoe houden zorgverleners overzicht over de actuele informatie en hoe komen we tot een landelijk dekkend zorgnetwerk? Het delen van het zorgplan en actuele medische gegevens; wat is er mogelijk? Veranderingen in de praktijk tot nu toe, wat hebben ze gebracht? PGO, patiënttoestemming, overdracht van care naar cure. Hoe staat het ervoor? En, wat kan in de nabije toekomst het ruimere delen brengen, bij toepassen van artificial intelligence? Een veelheid aan vragen en nog veel meer, waarop IHE Nederland, RSO Nederland en de bezoekers op 2 november antwoorden proberen te krijgen.

Overzicht programma

Naast het lezingenprogramma kent het jaarcongres een informatiemarkt. Leveranciers van zorg/ICT-systemen zoeken op deze markt de interactie met de bezoeker. Wat is hun rol bij de inrichting van het veranderende ecosysteem en hoe ondersteunen zij de patiënt, zorgverlener en bestuurder in de transformatie?

Het jaarcongres is gratis te bezoeken door corporate- en individuele deelnemers van IHE Nederland en RSO Nederland leden. Indien men niet bij één van beide organisaties aangesloten is, betaald men € 250,00 entree.