Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) lanceert de app ‘JBZ Zorg’. De JBZ Zorgapp maakt het mogelijk patiënten op het juiste moment te informeren over een bepaalde stap in hun behandeling, operatie of onderzoek. Het JBZ gaat als eerste ziekenhuis in Nederland een voorlichtingsapp organisatiebreed inzetten. De Health 2 Business Community van het JBZ financiert de app.
De JBZ Zorgapp bestaat uit een tijdlijn die de verschillende stappen van een operatie, onderzoek of behandeling weergeeft. Patiënten krijgen vanuit de app middels pushnotificaties berichten die voor hen van belang zijn. Zo krijgen ze de dag voor een operatie het bericht dat zij nuchter moeten zijn en vanaf een bepaald moment niet meer mogen eten en drinken. Na de operatie worden patiënten erop geattendeerd dat zij moeten starten met bepaalde oefeningen voor een goed herstel of krijgen zij informatie over wondverzorging.
Van staar tot borstkanker
In het JBZ gaat de app op den duur bij alle specialismen een vast onderdeel uitmaken van de voorlichting naar de patiënt. Op dit moment zijn er vier behandelingen beschikbaar in de JBZ Zorgapp: de staaroperatie, de operatie aan het neustussenschot, de kijkoperatie van de knie en de operatie bij borstkanker. De komende tijd gaat het JBZ aan de slag om in totaal 75 behandelingen in de JBZ Zorgapp te hebben staan. Daarmee geeft het JBZ de grootste patiëntgroepen via de app voorlichting. Patiënten kunnen de app ‘JBZ Zorg’ downloaden in de Google Play en App Store.
Bas Op de Coul, KNO-arts en bestuurslid van de Health 2 Business Community: “Als vakgroep KNO zijn we zeer blij met de komst van deze nieuwe app. De JBZ Zorgapp geeft hopelijk een extra ‘zorggevoel’ vanuit het ziekenhuis en draagt voor de patient bij aan meer inzicht rondom de behandeling. De juiste informatie op de juiste tijd beklijft meer dan het grote verhaal van de dokter op de polikliniek vier weken voor de behandeling.”
Gedoseerde informatie
Informatie wordt het best begrepen, onthouden en gebruikt, wanneer deze wordt aangeboden op het moment dat het van toepassing is. Het grote voordeel van de JBZ Zorgapp is dat de voorlichting nu gedoseerd kan worden aangeboden op het moment dat het voor de patiënt echt relevant is en dat deze informatie wordt gebracht op een apparaat dat een patiënt bijna altijd binnen handbereik heeft. Patiënten die goed geïnformeerd zijn, zijn gemotiveerder om afspraken met de arts over hun behandeling na te komen en herstellen sneller.
Prijswinnende app
De app is ontwikkeld door Interactive Studios, die met deze behandelpadapp de Dutch Interactive Award en de Health App Award won.
Health to Business Community Jeroen Bosch Ziekenhuis
De Health to Business Community Jeroen Bosch Ziekenhuis (H2BC) is opgericht in 2008 door het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch en het Bossche bedrijfsleven. Doel van de community is het stimuleren van interactieve kennisuitwisseling en ontmoeting tussen ondernemende bedrijven, medisch specialisten, managers in de zorg, en kennisinstellingen. H2BC initieert en steunt projecten die bijdragen aan innovatie in de zorg.