Er is een nieuwe, makkelijke methode om stamcellen te verkrijgen; namelijk via navelstrengbloed. Stamcellen zijn cellen die in staat zijn om in een ander type cel te veranderen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor stamceltransplantatie, bijvoorbeeld bij mensen met leukemie. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt samen met Sanquin om zoveel mogelijk navelstrengbloed te verkrijgen.
Voorheen konden stamcellen alleen uit het beenmerg worden gehaald. Een ingrijpende en pijnlijke procedure voor de donor. Het verkrijgen van stamcellen uit navelstrengbloed daarintegen is gemakkelijk, geheel pijnloos, de stamcellen zijn direct te verkrijgen en het is en zonder risico. In het navelstrengbloed zitten enkele duizenden bloedstamcellen waaruit per dag miljarden bloedcellen ontstaan.
Navelstrengbloed dat is opgeslagen en geschikt is voor transplantatie, kan wereldwijd voor patiënten worden opgevraagd. De navelstrengbloedbank werkt hiervoor samen met de Stichting Europdonor.
De afname
Normaal gesproken wordt na de bevalling het navelstrengbloed met de placenta weggegooid. Als er wordt gekozen voor navelstrengbloeddonatie, wordt direct na de bevalling afgenomen als de navelstreng is doorgeknipt. Na de bevalling wordt het bloed geschikt gemaakt voor stamceltransplantatie.
Tijdens een polikliniekbezoek worden patiënten gevraagd voor navelstrengbloed donatie door een medewerker van Sanquin. Er wordt een folder en vragenlijst verstrekt. Via de vragenlijst kunnen patiënten zich aanmelden voor de geheel vrijwillige donatie.
Jeroen Bosch Ziekenhuis
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter.
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.
De navelstrengbloedbank
De navelstrengbloedbank is onderdeel van Sanquin. De navelstrengbloedbank is door de minister erkend als Orgaanbank volgens de Wet Veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal en is geaccrediteerd volgens de internationale Netcord-FACT standaard. De Navelstrengbloedbank van Sanquin is een publieke weefselank die opereert zonder winstoogmerk.