Isala ontving onlangs het borstvoedingscertificaat en mag zich voortan ‘Baby Friendly Hospital’ noemen.
In Isala bevallen meer dan 3750 vrouwen per jaar. 88% van de moeders starten met borstvoeding (landelijk is dit 80%) en krijgt 88% van de pasgeborenen (gedeeltelijk) borstvoeding op de dag van ontslag. In juni 2015 hebben auditoren van Stichting Zorg voor Borstvoeding onderzocht of Isala voldoet aan de internationale kwaliteitscriteria en de zogenoemde tien vuistregels van World Health Organisation (WHO) en UNICEF.
Woensdag 30 september werd het borstvoedingscertificaat tijdens het minisymposium ‘Tijd voor borstvoeding’ feestelijk overhandigd aan de projectgroep. Met het behalen van het borstvoedingscertificaat mag Isala zich ‘Baby Friendly Hospital’ noemen.
Om in aanmerking te komen voor het borstvoedingscertificaat moet het ziekenhuis een actueel borstvoedingsbeleid hebben, waarmee alle medewerkers werken. Voorwaarde is ook dat alle zwangere vrouwen, kraamvrouwen en moeders van kinderen die zijn opgenomen op de neonatologie worden voorgelicht en begeleid.
Na de geboorte wordt er snel gezorgd voor huid op huid contact en moeders worden gestimuleerd dit daarna ook te blijven doen. Moeders krijgen bovendien binnen een uur na de geboorte van hun (gezonde) kind hulp bij het geven van borstvoeding. Bij een ziek kind zal dit zo snel mogelijk worden gerealiseerd of gecontinueerd, afhankelijk van de conditie van het kind.
Gezinsgerichte zorg
Met het behalen van het certificaat Baby Friendly Hospital Initiative zet Isala weer een stap in het doorvoeren van ‘gezinsgerichte zorg’. Dit concept staat centraal bij de moeder en kind zorg. Concreet betekent het dat er gezorgd wordt voor een aangenaam verblijf, waarbij moeder en kind niet scheiden voor een optimale hechting, tenzij de gezondheid van de pasgeborene dit niet toelaat.
Sinds 2012 is de projectgroep ‘Tijd voor borstvoeding’ bezig met een eenduidig beleid rondom borstvoeding in Isala. Het project is een samenwerking van de afdeling Obstetrie, Obstretic High Care, Kindergeneeskunde en NICU. Deze afdelingen zijn onderdeel van het Isala Vrouw-kindcentrum.
Meer informatie over welke vuistregels de WHO en UNICEF ontwikkelden ter beoordeling? Kijk op http://www.borstvoedingsraad.nl/bfhi.html