De komende jaren blijft het kabinet onverminderd inzetten op het bevorderen van gezondheid van mensen.
Hierbij staan preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak. Dat staat in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 waar de ministerraad mee heeft ingestemd.
De afgelopen jaren zijn verschillende programma’s ingezet om de gezondheid van Nederlanders te bevorderen. Denk daarbij aan de inzet op een groter aanbod van gezonde voeding, Sport en Bewegen in de buurt, het stimuleren van de gezonde school waar ook de kinderopvang in 2016 mee aan de slag gaat en de samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, scholen etc. in het Nationaal Programma Preventie: `Alles is gezondheid’. Ook de gezonde leefomgeving, gezond werken en preventie in de gezondheidszorg zijn van belang.
Uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning, die als basis dient voor het gezondheidsbeleid, blijkt dat het goed gaat met onze gezondheid. De levensverwachting is de afgelopen 10 jaar sterk gestegen en een aantal trends in leefstijl is niet langer ongunstig, hoewel er nog grote uitdagingen zijn. Ook binnen de zorg komt steeds meer aandacht voor preventie. De huidige ontwikkeling in de gezondheid van Nederlanders geeft dan ook geen aanleiding grote beleidswijzigingen door te voeren maar juist krachtig door te gaan op de ingeslagen weg.
Voor het kabinet zijn gemeenten een belangrijke partner binnen het gezondheidsbeleid. Gemeenten geven in hun lokale nota’s gezondheidsbeleid invulling aan het landelijke kader.
Bron: Rijksoverheid.