Jopie Nooren en Sabine Muijrers hebben een robotje de naam Bart gegeven. Dit is de start van een onderzoek dat antwoord moeten geven op de vraag in hoeverre een robot voor professionals gebruikersvriendelijk ingezet kan worden om kinderen met een visuele beperking of mensen met een visuele en verstandelijke beperking sociale vaardigheden aan te leren.

Uit onderzoek blijkt dat robots kunnen worden gebruikt om kinderen sociale vaardigheden te leren. Een robot lokt een proces van interactie uit, doordat hij bijvoorbeeld  je naam zegt, beweegt of vragen stelt. Het draagt bij tot het vergroten van interactie, communicatie en sociale vaardigheden.

Francien Dekker, psychotherapeut bij Bartiméus: “Ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat een robotje in speltherapie bijdraagt tot het vergroten van fantasiespel en het stimuleren van mentaliseren, het denken over jezelf en de ander. Uit eerder onderzoek blijkt dat een robot ook het herkennen en erkennen van emoties kan stimuleren. Onderzoek naar het gebruik van robots bij kinderen met een visuele beperking of mensen met een visuele èn verstandelijke beperking is echter nog zelden gedaan. We zijn heel benieuwd hoe en in welke mate het gebruik van een robot de sociale ontwikkeling, sociale vaardigheden en sociale relaties van cliënten van Bartiméus positief kan beïnvloeden.”

Gemakkelijk te gebruiken
Vandaar dat Bartiméus nu een robotje in huis heeft om een en ander te onderzoeken. Op 10 oktober 2016 hebben Jopie Nooren en Sabine Muijrers respectievelijk voorzitter raad van bestuur en directeur Wonen van Bartiméus, het robotje zijn naam – Bart – gegeven.

Paula Sterkenburg, GZ-psycholoog bij Bartiméus en docent aan de VU Amsterdam: “Met Bart gaan we onderzoeken in hoeverre het voor professionals gebruikersvriendelijk is om een robot in te zetten om sociale vaardigheden aan te leren. Dit is een studie onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven met onderzoekers Nina Buchinanina, Sherin Kamel en Emilia Barakovae. Het is belangrijk dat onderzoekers een robot zó ontwikkelen dat het voor de professional gemakkelijk te gebruiken is tijdens behandeling, training of  voorlichting. En zodat de robot makkelijk kan aansluiten bij de persoon die blind of slechtziend is, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Onderzoekster Nina Buchinanina gaat onder professionals bij Bartiméus onderzoeken of wat er al is ontwikkeld gebruikersvriendelijk is en welke verbeteringen aangebracht kunnen worden, zodat wij als professionals in de zorg het robotje gemakkelijk kunnen vragen om iets te zeggen of te doen. ”

Bevorderen sociale relaties met ICT
Het onderzoek met robotje Bart is onderdeel van ‘Sociale relaties en ICT’*). Paula Sterkenburg: “Met dit robotje zullen we samen met de TU/e en de VU in de toekomst vaker projecten doen die gericht zijn op het bevorderen van sociale relaties met behulp van ICT. We verwachten dat andere partners in ons Gewoon Bijzonder-netwerk van ZonMW ook met ons hierin verdere stappen zullen zetten”.

*) Sociale relaties en ICT is gericht op het bevorderen van het sociaal leven van mensen met een verstandelijkebeperking met behulp van geavanceerde technologie.
Het is een gezamenlijk project van zorgaanbieders (ASVZ, Cordaan, Ons Tweede Thuis en Bartimeus), cliënten en cliëntvertegenwoordigers (waaronder het Prader-Willi Fonds en Stichting Down Syndroom), ICT-organissaties (Stichtiong Accessibility) en onderwijsorganisaties (TU eindhoven, VU Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en ROC Amsterdam). Het is een van de projecten van het nationaal programma gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ van ZonMW.

Bron: Bartiméus