KAW helpt gemeenten met woonzorgvisie

Samen met gemeenten wil architecten- en adviesbureau KAW een goede zorgsteunstructuur op lokaal niveau realiseren. Met deze woonzorgvisies krijgen gemeentes inzicht in de aantallen zorgvragers, doelgroepen, toekomstscenario’s en de verschillende kernen van het dorp of gebied. KAW helpt gemeenten met het bepalen van een visie, beleid en de eerste processtappen. KAW geeft al jaren richting aan wonen met zorg in gemeenten en zet zorg en behoeftes van ouderen en mensen met een beperking centraal.

Uit recent onderzoek van de door de overheid ingestelde taskforce Wonen en Zorg is gebleken dat 80% van de gemeenten geen woonzorgvisie heeft. Zie https://www.taskforcewonenzorg.nl/nieuws/taskfoce-roept-op-tot-actie. Hierbij geeft de taskforce het dringende advies om de zorg binnen de gemeenten grondig te verbeteren omdat de problemen ook met het zicht op de groeiende groep ouderen in ons land onoverzichtelijk en onoverkomelijk dreigen te worden. Precies daar helpt KAW gemeenten, corporaties en zorgaanbieders in Nederland al jaren bij. Voor een voorbeeld van zo’n KAW woonzorgvisie zie https://uploads-ssl.webflow.com/5e16f2de2fdb286650cba172/5e258877071c24cf740dcefa_Woonzorgvisie%20Westerkwartier%202019-2025%20versie%20juni%202019.pdf. Dit document is als voorbeeld ook te vinden op de website van de taskforce.

Voor vragen kunt u bellen of mailen met Evelien Klasens, KAW’s zorgadviseur: e.klasens@kaw.nl of 06-26624578. Ze kijkt niet alleen naar de woningen, maar juist naar het integrale pakket van zorg, voorzieningen en de woonomgeving.