Deskundige gebruikers van noodstroominstallaties bij ziekenhuizen hebben een uniek instrument ontwikkeld waarmee de continuïteit van de noodstroomvoorziening in een ziekenhuis kan worden geborgd. Met de Leidraad Noodstroomvoorziening kunnen organisaties controleren hoe adequaat hun noodstroomvoorziening is en waar verbeteringen mogelijk of noodzakelijk zijn. Het biedt organisaties een uniek communicatiemiddel tussen de technicus, verantwoordelijk bestuur en de zorgafdelingen, waarmee de gehele procedure van tests en controles gestructureerd wordt. Op 24 maart wordt de Leidraad gepresenteerd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch.

Met de Leidraad Noodstroomvoorziening kunnen organisaties zich voorbereiden op dergelijke situaties waarbij de noodstroomvoorziening in werking moet treden

Voor organisaties als zorginstellingen, datacenters en banken vormt de noodstroominstallatie een vitaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Om de continuïteit van de noodstroomvoorziening te waarborgen, is een degelijke procedure van tests en controles noodzakelijk. Vanuit de behoefte om dit proces te stroomlijnen heeft de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), kenniscentrum en belangenbehartiger voor zakelijke elektriciteit-, gas- en waterafnemers in Nederland, de kennis en expertise van deskundigen van 13 ziekenhuizen gebundeld. Gezamenlijk hebben zij de ontwikkeld.

 

Uniek instrument
Dit unieke instrument is weliswaar voor en door ziekenhuizen ontwikkeld, maar kan worden toegepast in alle bedrijven en instellingen die over een noodstroomvoorziening beschikken of overwegen deze te installeren. In de Leidraad Noodstroomvoorziening komen alle relevante elementen aan bod, zoals het testen, toetsen, beheer en onderhoud van een installatie, het risicobeleid van de organisatie en de noodzakelijke interne en externe communicatie in noodsituaties.

 

Tijdens de omvangrijke stroomstoring in januari in Amsterdam, bleek het Medisch Centrum Slotervaart niet op haar noodstroomvoorziening te kunnen vertrouwen. Ook het datacenter van TransIP kreeg met de gevolgen van de stroomstoring te maken, onder meer door weigering van een back-upgenerator. Met de Leidraad Noodstroomvoorziening kunnen organisaties zich voorbereiden op dergelijke situaties waarbij de noodstroomvoorziening in werking moet treden.

Aanmelden lancering Leidraad Noodstroomvoorziening

Meer informatie:  VEMW via 0348-484 350.

Foto: Jeroen Bosch Ziekenhuis (Foto EGM architecten)