Rusland en Belarus - foto van de vlag van Oekraïne

Vanwege de oorlog in Oekraïne bevriezen de Nederlandse kennisinstellingen hun samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen in Rusland en Belarus.

De kennisinstellingen in Nederland worden vertegenwoordigd door Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen, KNAW, NWO, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en De Jonge Akademie. De instellingen noemen de Russische militaire aanval op Oekraïne een rechtstreekse aanval op vrijheid en democratie, de fundamentele waarden waarop academische vrijheid en samenwerking zijn gebaseerd. Zij geven aan zich in te zetten voor hulp aan Oekraïense studenten en personeelsleden.

Steun en treurnis

Met de opschorting van de formele en institutionele samenwerkingsverbanden met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus geven de Nederlandse kennisinstellingen gehoor aan de dringende oproep van de minister van OCW. Zij stellen evenwel de gevolgen ervan voor het onderwijs en onderzoek te betreuren. “Onderzoek floreert door internationale samenwerking en de open uitwisseling van kennis, inzichten en ideeën. Daarom nemen wij niet alleen deze maatregelen, maar ondersteunen we ook de Russische en Belarussische onderzoekers, docenten, studenten en organisaties die zich uitspreken tegen de invasie in Oekraïne”, zo is te lezen op de NFU-site.