MedTech Factory artists impression gebouw

Op Kennispark Twente nabij De Grolsch Veste in Enschede zal de ‘MedTech Factory’ verrijzen: een laboratoriumcomplex van 2000 m2 voor biomedische bedrijven. Een toezegging van 3,1 miljoen euro subsidie uit het EU EFRO-fonds voor regionale ontwikkeling heeft de financiering van het project rondgemaakt. Biomedische bedrijven kunnen onderzoeksruimtes in het complex huren. De opening wordt voorzien in het derde kwartaal van 2022.

Rond de Universiteit Twente is gebrek aan laboratoriumfaciliteiten. De vraag ernaar komt van spin-offs van de UT, biomedische start-ups die zich vanwege verwantschap van onderzoeksdomeinen graag in de buurt van de UT vestigen en bestaande ondernemingen die willen groeien. Onderzoek in de regio Oost-Nederland toonde een hiaat in de labklassen ML1 en ML2. Twente wil graag in die behoefte voorzien om de gebundelde kennisontwikkeling aan de regio te koppelen. In de afgelopen jaren zijn meerdere bedrijven naar elders vertrokken vanwege het ontbreken van labfaciliteiten. De beschikbaarheid van de MedTech Factory moet die uittocht een halt toeroepen.

Financieringsbronnen

Naast de 3,1 miljoen van de Europese Unie draagt de ‘Regiodeal’ 2 miljoen euro bij.  Dat betreft een fonds waarover het regionale bedrijfsleven, overheden  en onderwijsinstellingen gezamenlijk zeggenschap hebben.

Twintig labruimten

Twintig microbiologische laboratoria in de MedTech Factory staan straks ten dienste van biomedische bedrijven in opbouw. Veelal zal het gaan om ondernemingen die flexibel huren, totdat ze de omvang hebben bereikt waarmee zij eigen panden gaan vestigen. De MedTech Factory zal bestaan uit 2000 m2 aan labs en meer dan 1000 m2 kantoren en overige algemene faciliteiten als vergaderruimten, kantine, was- en opslagruimte.
De labs worden ingericht als ML1 klasse, met basisvoorzieningen (o.a. een zuurkast, luchtcirculatiesysteem, afzuiging, demi-water, proceswater, perslucht, krachtstroom). De laboratoria zijn mettertijd allenmaal te waarderen naar ML-2 niveau, als daar behoefte aan is.

De MedTech Factory zal worden bestuurd door een stichting waarin de initiatiefnemers Novel-T en Kennispark Twente zullen participeren.