kleinschalige dialysehub van het Máxima Medisch Centrum en Dianet - foto behandelstoel met patiënt
Mieke de Bruin dialyseert voortaan dichtbij huis, in de kleinchalige dialysehub van het MMC

Máxima MC in Veldhoven en dialyse-aanbieder Dianet hebben een dialysehub opgezet in zorgcentrum Valkenhof (locatie Kempenhof in Valkenswaard). De dialysehub maakt het voor patiënten van Máxima MC (MMC) mogelijk om dichter bij huis te dialyseren. De kleinschalige dialysehub is een primeur in de regio Noord-Brabant.

Hemodialysebehandelingen zijn tijdrovend en grijpen diep in op het leven van de patiënt. De meeste patiënten dialyseren driemaal per week gedurende vier uren. En dat dan altijd, 52 weken per jaar. Dan is een substantiële verkorting van reistijd een hele verlichting. MMC en Dianet hebben een dialysehub opgezet in zorgcentrum Valkenhof. De zorgverleners en de patiënten zijn enthousiast over dit initiatief van de MMC-nefrologen Jacobine van Ampting en Sander Keet. “De dialysehub is een goed alternatief voor patiënten die stabiele dialyses hebben en niet thuis willen dialyseren. Op deze manier kunnen ze buiten het ziekenhuis, dichter bij huis dialyseren”, aldus Keet.

Dialysehub

Een dialysehub is een behandelfaciliteit buiten het ziekenhuis, maar nog altijd wel binnen een zorginstelling. Er is altijd een dialyseverpleegkundige van Dianet aanwezig is om te assisteren bij het aan- en afsluiten. Bovendien is de setting een stuk kleiner dan bij een dialyseafdeling in het ziekenhuis. In de kleinschalige dialysehub in Valkenhof kunnen twee patiënten tegelijk dialyseren.

Dialyseren dichtbij huis

Voor dialysepatiënten is de reis naar het ziekenhuis erg belastend. Op de heenweg zijn ze niet ft omdat ze aan dialyse toe zijn, en op de terugweg kampen veel patiënten met een ‘dialysekater’. Mensen die op taxivervoer zijn aangewezen reizen bovendien vaak flink om, doordat de reizen van meerdere patiënten in één rit gecombineerd worden. Een behandellocatie dichter bij huis is dan zeer welkom.
Mieke de Bruin kreeg als dialysepatiënt de kans om op vijf minuten van haar woning te gaan dialyseren. Dit scheelt haar in totaal een uur reistijd. En dat drie keer per week. “Ik zou thuis kunnen dialyseren, maar ik wil thuis geen ziekenhuissetting. De dialysehub is voor mij een goede middenweg tussen het ziekenhuis en thuis.” Ook de rust in de kleinschalige dialysehub ervaren patiënten als een voordeel. “Hier heb ik meer privacy, dat vind ik ook erg prettig”, aldus Mieke de Bruin.