pathologie-workflow

Meer en meer pathologie afdelingen gaan digitaliseren en vervangen de microscoop door een beeldscherm: digitale pathologie. Maar wat is digitale pathologie precies?

Bij digitale pathologie worden microscoopglaasjes met weefsel, die nu onder een gewone microscoop bekeken worden, gescand en opgeslagen als digitale hoge resolutie afbeelding, waarna diagnose vanaf een beeldscherm mogelijk is.

Voordelen

Digitale pathologie biedt tal van voordelen. Zo kunnen digitale beelden eenvoudig worden gedeeld met collega-pathologen of andere specialisten. Doordat niet gewacht hoeft te worden op materiaal dat per post wordt bezorgd, kunnen diagnoses sneller worden gesteld. Dit versnelt het proces van doorverwijzing en vermindert de risico’s van breuk bij het traditionele verzenden van glaasjes met weefsel per post.

Een ander voordeel is dat digitale beelden elektronisch gearchiveerd en opgevraagd kunnen worden voor overleg-, opleidings- en onderzoeksdoeleinden. Dat kost aanzienlijk minder tijd dan glazen coupes zoeken in archieven. Fysieke barrières zijn er niet.

Bijkomend voordeel is dat de beelden kunnen worden geïntegreerd in het medisch patiëntendossier. Pathologen en behandelend artsen hebben dan zowel de klinische informatie als pathologiegegevens en pathologiebeelden tot hun beschikking.

Ook biedt digitalisering ergonomische voordelen door de focus op een beeldscherm in plaats van een microscoop en de mogelijkheid om te werken op afstand. Daarbij komt nog dat de kwaliteit van digitale diagnostiek zelfs beter is dan die met behulp van weefselglaasjes. En met digitale afbeeldingen behoort ook automatische analyse tot de mogelijkheden.

Het belang van een goede monitor

Voor digitalisering dienen monitoren in staat te zijn om de beeldinformatie optimaal en consistent te tonen. Monitoren moeten de best mogelijke simulatie van een microscopisch beeld realiseren of zelfs verbeteren. De monitoren moeten snelle en efficiënte navigatie mogelijk maken en grote gescande afbeeldingen kunnen tonen. Daarom is het formaat, de resolutie, helderheid, kleurprestatie en snelheid van een monitor van groot belang.

Met name de RadiForce monitoren van EIZO zijn optimaal uitgerust om deze uitdaging aan te kunnen: de beeldschermresolutie is hoog en de kleurweergave is bijzonder nauwkeurig. Ook bij de fijnste weefselstructuren wordt een betrouwbare diagnose gegarandeerd, dankzij een grote kleurruimte, diepe zwartwaarde en een constante weergavekwaliteit.

De weergavekwaliteit wordt gewaarborgd door de mogelijkheid om de monitor te kalibreren. Het kalibratieprofiel kan zelfs afgestemd worden op de instellingen van de scanner. Dit zorgt voor een stabiele en consistente weergave van de gescande beelden.

Eenvoudig en centraal beheer

Door gebruik te maken van EIZO RadiNET Pro (web Hosting) is het mogelijk om alle RadiForce monitoren die worden ingezet voor beoordeling van de digitale beelden centraal te beheren. Op een efficiënte manier kunnen de instellingen en weergave centraal geregeld en gecontroleerd worden. Door deze manier van remote beheer bent u verzekerd van een uniforme inrichting en weergave per werkplek wat bijdraagt aan een optimale diagnostiek. Aangezien het een webgebaseerde toepassing is, kan alles beheerd worden vanaf ieder systeem met een internetverbinding, via de webbrowser.

Zie hier meer informatie op de EIZO website.