Resultaten tonen aan dat toepassing van niet-invasieve beademing in combinatie met zuurstoftherapie in de thuisomgeving ervoor zorgt dat patiënten met een ernstige vorm van de ziekte minder snel hoeven te worden heropgenomen in het ziekenhuis.

Onlangs gepubliceerde resultaten van longonderzoek wijzen erop dat de combinatie van niet-invasieve beademing (NIB) en zuurstoftherapie in de thuisomgeving (Home Oxygen Therapy, HOT) kan zorgen voor een aanzienlijke verlenging van de periode tot heropname of overlijden voor patiënten met Chronische Obstructieve Pulmonaire Disfunctie (COPD) na een levensbedreigend(e) ademhalingsincident of gezondheidsverslechtering. Uit het vijf jaar durende, op meerdere locaties uitgevoerde onderzoek bleek dat de mediaan van de periode tot heropname of overlijden kon worden verlengd met bijna drie maanden, en dat de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten in de eerste zes weken kon worden verbeterd.

 

“In het verleden waren er slechts beperkte behandelingsmogelijkheden beschikbaar voor patiënten met ernstige COPD en chronische hypercapnie, en waren de resultaten over het algemeen niet optimaal”, aldus dr. Nicholas Hart, professor en klinisch directeur van de Lane Fox Respiratory Service van St Thomas’ Hospital in Londen. “Dit onderzoek suggereert dat de combinatie van zuurstoftherapie en niet-invasieve beademing in de thuisomgeving kan zorgen voor minder heropnames in het ziekenhuis, terwijl de kwaliteit van leven van de patiënten werd behouden. Dit zal wereldwijd leiden tot een drastische herziening van de benadering van COPD-behandelingen. We hopen dat we met verder onderzoek de sterftecijfers en het aantal heropnames als gevolg van ernstige COPD kunnen verminderen.”

 

Het gerandomiseerde klinische onderzoek bij 116 patiënten in het Verenigd Koninkrijk werd onder meer in opdracht van Philip uitgevoerd door ademhalingsdeskundigen van het St Thomas’ Hospital in Londen. De resultaten toonden aan dat de toevoeging van niet-invasieve beademing in de thuisomgeving ervoor zorgde dat de mediaan van de periode tot heropname of overlijden kon worden verlengd van 1,4 naar 4,3 maanden.

 

“Dit onderzoek toont aan dat het toevoegen van thuisbeademing aan de klassieke zuurstoftherapie een krachtig hulpmiddel is om het aantal heropnames in het ziekenhuis van patiënten met ernstige COPD te verminderen. Dit heeft een grote impact op het leven van de patiënten en hun omgeving.”, aldus Henk Valk, CEO Philips Benelux. Deze bevindingen tonen daarnaast aan dat de behandeling naar verwachting ook een maatschappelijke kostenbesparing oplevert. Hopelijk leiden deze inzichten dan ook tot een herbeoordeling van te vergoeden behandelingen voor deze groep patiënten.”

 

De voorlopige resultaten van het onderzoek werden in september 2016 bekendgemaakt tijdens het internationale congres van de European Respiratory Society (ERS) in Londen. Het uiteindelijke artikel – met de titel Effect of home non-invasive ventilation with oxygen therapy vs. oxygen therapy alone on hospital readmission or death after an acute COPD exacerbation: A randomized clinical trial’ – is gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association, na te zijn gepresenteerd op de internationale conferentie van de American Thoracic Society, die van 19 tot en met 24 mei werd gehouden in Washington DC.

 

In april 2017 toonde een ander in opdracht van Philips uitgevoerd onderzoek aan dat er aanzienlijke kostenbesparingen konden worden gerealiseerd voor zowel zorgafnemers als ziekenhuizen door het aantal COPD-gerelateerde heropnames te verminderen met behulp van een veelzijdig zorgprogramma waarbij onder meer AVAPS-AE werd toegepast, een Philips-technologie voor niet-invasieve beademing met behulp van Philips Trilogy-beademingsapparatuur. Philips heeft opdracht gegeven voor deze onderzoeken in het kader van zijn langdurige inzet voor de ontwikkeling van innovatieve NIB-technologieën die uiteindelijk COPD-patiënten moeten ondersteunen bij hun ademhaling.

 

Philips zet zich elke dag in om COPD-patiënten te ondersteunen en hun kwaliteit van leven te verbeteren met diverse oplossingen, waaronder geavanceerde NIB-systemen zoals DreamStation BiPAP AVAPS en BiPAP S/T, BiPAP A40 (verkrijgbaar buiten de Verenigde Staten) en Trilogy. Met het oog op efficiënter patiëntenbeheer heeft Philips daarnaast zijn ‘connected’ Trilogy- en Care Orchestrator-systemen uitgebreid, die nu op de markt zijn gebracht in Noord-Amerika.

Bron en foto: Philips