De KNMT geeft de wetenschappelijke verenigingen in de tandheelkunde en de universiteiten alle ruimte voor het oprichten van een richtlijneninstituut.
De gezamenlijke tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen van Nederland doen dit om de onafhankelijkheid van het instituut te waarborgen. Met dit besluit kan werk worden gemaakt van de ontwikkeling van richtlijnen voor de mondzorg.
‘De tandheelkunde in Nederland is van hoog niveau en dat moet vooral zo blijven,’ licht KNMT-voorzitter Aad van der Helm het besluit toe. ‘Dat zijn we als tandartsen aan onszelf én aan onze patiënten verplicht. De ontwikkeling van richtlijnen voor de professionals in de mondzorg is belangrijk voor de kwaliteit van onze zorg. Om die reden zijn we destijds zelf gestart met de oprichting van een Kennisinstituut Mondzorg. Elders kwam het niet van de grond. Als KNMT zijn we voor een onafhankelijk instituut. Reden waarom we het proces van oprichting hebben willen faciliteren en ook hebben willen financieren, zonder dat we zelf direct bemoeienis wilden met de inhoudelijke ontwikkeling van de richtlijnen. De wetenschappelijke verenigingen en de universiteiten zijn hierin meegegaan maar hebben nu hun bezorgdheid geuit over de onafhankelijkheid van het instituut, terwijl onze leden invloed op het proces willen. Zij moeten de richtlijnen immers kunnen uitvoeren. De leden van de KNMT hebben desalniettemin het besluit genomen om de wetenschap nu alle ruimte te geven en dat verdient een groot compliment. Ook blijven we open staan voor alle andere initiatieven op het gebied van richtlijnontwikkeling. En komt er een richtlijnenprogramma conform de wensen van Zorginstituut Nederland.
Bron: KNMT