Op donderdag 12 november opent Hare Majesteit Koningin Máxima drie innovatieve operatiekamers van het Radboudumc.
Met deze nieuwe MITeC (Medical Innovation & Technology expert Center) OK’s komen opereren, 3D röntgengrafie en MRI samen. Dit biedt een unieke behandel- en onderzoeksfaciliteit waarbij diagnostiek en behandeling samenkomt. Zo wordt het in de nabije toekomst mogelijk om kanker binnen één dag te behandelen. Met dit initiatief hoopt het Radboudumc een belangrijke bijdrage te leveren aan duurzame en zinvolle innovaties in de zorg.
Bazaar
De opening van de operatiekamers wordt voorafgegaan door een innovatiebazaar. Op de bazaar worden demonstraties gegeven van de robots van de toekomst, kleuring en beeldvorming om tumorweefsel beter te verwijderen, 3D en virtual reality. Vervolgens zal Hare Majesteit Koningin Maxima worden rondgeleid op de drie nieuwe operatiekamers, waarna zij de MITeC OK’s officieel zal openen.
Vervolgoperaties voorkomen
Een van de mogelijkheden van de nieuwe MITeC OK’s is om al tijdens een operatie weggehaald weefsel te kunnen analyseren in de MRI en de snijvlakken bij de patiënt te kunnen controleren. De chirurg zal tijdens een operatie zo weinig mogelijk weefsel willen weghalen, maar moet ook zekerheid hebben of de behandeling volledig is geweest. Zodra blijkt dat er nog resten achter zijn gebleven, kan direct verder geopereerd worden, of kan er gekozen worden voor nabehandeling met chemo- of radiotherapie. Momenteel moeten patiënten een tweede keer terugkomen voor een tweede operatie of nabehandeling. Het Radboudumc start in 2016 met de ontwikkeling van deze ééndagsbehandeling bij een aantal vormen van kanker.
Onderzoekslaboratorium
MITeC is daarnaast ook bedoeld als “field lab” waar artsen, bedrijven en onderzoekers nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen. MITeC levert daarbij niet alleen faciliteiten, maar ook een bijzondere onderzoeksmethodiek, waarmee de meerwaarde van nieuwe techniek al in een vroeg stadium kan worden bepaald. De doelstelling van MITeC is om een state-of-the-art OK te creëren met optimale beeldvorming, waarin alle nieuwe apparaten en technieken getest kunnen worden op hun potentie. Onder ‘potentie’ wordt dan verstaan of een technologische oplossing daadwerkelijk zal bijdragen aan betere en betaalbare zorg.
Prof. dr. Maroeska Rovers, hoogleraar Evidence-based Surgery: “MITeC maakt zich hard voor een meer vraaggestuurde manier van werken, over de grenzen van disciplines en ziekenhuizen heen. Als we elkaar weten te vinden, worden we wereldtop.”
Bron: Radboudumc