Uit recente onderzoeken blijkt dat medewerkers in de langdurige zorg 25% van hun tijd kwijt zijn aan administratieve taken. Tijd die zij niet aan de zorg voor cliënten kunnen besteden. Daarom hebben ZorgDomein en PinkRoccade Care de handen ineengeslagen en introduceren zij een koppeling tussen ZorgDomein en mijnCaress, een veelgebruikt elektronisch cliëntdossier (ECD) in de ouderen- en gehandicaptenzorg.

 

Met de koppeling realiseren Zorgdomein en PinkRoccade Care een grote verbetering op het gebied van efficiëntie, snelheid en foutgevoeligheid van de afhandeling van verwijzingen en de bijkomende digitale uitwisseling van medische gegevens. Deze koppeling is een mooi voorbeeld van hoe de zorginstellingen baat hebben bij goed samenwerkende systemen. En bovendien een stap naar volledige samenwerking in de keten. Cliëntgegevens worden namelijk op een standaard manier uitgewisseld en die manier van uitwisseling kan straks ook worden ingezet voor andere partijen in de keten.

 

Gerben Roebersen, Product Manager PinkRoccade Care: “Dat een cliënt steeds vaker zorg ontvangt van meerdere aanbieders is een gegeven. ZorgDomein biedt met hun platform, waar verwijzers patiënten doorverwijzen naar de vervolgzorg, een geweldige functionaliteit voor de markt. Met de koppeling tussen ons ECD en ZorgDomein wordt het nog makkelijker om verwijzingen te verzenden en ontvangen vanuit de reguliere werkomgeving van de zorgprofessional. Dit zorgt dus voor een enorme tijdwinst voor iedere verwijzing.”

 

Koppeling voor aanbieders en verwijzers

De koppeling bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant is het een koppeling voor het ontvangen van verwijzingen door de beoogde aanbieder van de zorg; de zogenoemde zorgaanbiedende koppeling. Voor de zorginstellingen betekent dit onder meer dat berichten vanuit ZorgDomein rechtstreeks worden ontvangen en verwerkt in mijnCaress over een beveiligde verbinding, dat nieuwe cliënten geautomatiseerd worden ingeschreven in mijnCaress en dat binnenkomende berichten automatisch worden gekoppeld aan het dossier van de cliënt in mijnCaress.

Gemak voor verwijzer

Aan de andere kant is er voor het doen van verwijzingen vanuit de zorginstelling de zogenaamde zorgvragende koppeling. Voor de verwijzers, zoals Specialisten Ouderen Geneeskunde en Arts voor verstandelijk gehandicapten, werkt dit makkelijker, sneller en is er door de automatisering minder kans op fouten. Verwijzers loggen met de koppeling bijvoorbeeld automatisch in op ZorgDomein vanuit mijnCaress, en worden cliëntgegevens automatisch overgenomen in ZorgDomein over een beveiligde verbinding. Dossiergegevens kunnen automatisch vanuit mijnCaress vooringevuld worden in de verwijsbrief in ZorgDomein en gegevens van de verwijzing worden automatisch teruggekoppeld in het dossier van de cliënt in mijnCaress.

Standaard koppeltaal

“De koppeling maakt gebruik van de wereldwijd erkende standaard HL7 FHIR, is toekomstbestendig en voldoet aan de meest actuele eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Daarnaast is deze koppeltaal een standaard waar landelijk ook steeds meer mee gewerkt wordt. Zowel Zorgdomein als PinkRoccade staan voor deze vernieuwing zodat gegevens uitwisselen steeds makkelijker wordt”, aldus Ruben Pape, Product Owner Interoperabiliteit bij ZorgDomein. “We baseren deze koppeling op standaarden waarop bijvoorbeeld ook het MedMij-programma en de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) gebaseerd zijn. Dat betekent dat de koppeling goed aansluit op koppelingen met andere partijen in de keten die ook conform deze standaarden werken.”

Over ZorgDomein

ZorgDomein maakt met haar platform vraag en aanbod in de zorg transparant, biedt de patiënt meer keuzevrijheid, zorgt dat zorgverleners beter geïnformeerd zijn en makkelijker met elkaar communiceren. ZorgDomein is veruit de meest gebruikte manier om patiënten digitaal te verwijzen, diagnostiek aan te vragen, teleconsulten te doen en over patiënten te overleggen. Vrijwel alle huisartsen gebruiken ZorgDomein, alsook bijna alle ziekenhuizen, vele andere zorginstellingen en steeds meer paramedici en vrijgevestigde professionals. ZorgDomein voldoet aan de hoogste standaarden op het gebied van digitale veiligheid.

Over PinkRoccade Care

PinkRoccade Care is de leverancier van mijnCaress, een geïntegreerd elektronisch cliëntdossier (ECD) voor zorgverlening, -facturering en -verantwoording in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Met mijnCaress willen we de zorgprofessional zo veel mogelijk ondersteunen, de werkdruk verlagen en het werkplezier vergroten. Wij laten betrokken partijen eenvoudig samenwerken om de beste zorg te bieden. Zo realiseren we tijdsbesparing, waardoor er meer tijd overblijft om waar het écht om draait: Aandacht, persoonlijke en liefdevolle verzorging van de cliënt!