De KWF-werkgroep ‘Dure Kankergeneesmiddelen’ heeft haar bevindingen aan minister Schippers gepresenteerdDoor de toename van het aantal kankerpatiënten en de komst van nieuwe dure oncologische geneesmiddelen, zullen de kosten voor de behandeling van kankerpatiënten drastisch stijgen. Het zorgsysteem is niet voorbereid op deze ontwikkeling. De toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen voor iedereen staat daardoor onder druk. De Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding (SCK) luidde hierover vorig jaar juni de noodklok.
Naar aanleiding van het SCK-rapport ‘Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen’ heeft minister Schippers aan KWF Kankerbestrijding gevraagd een werkgroep samen te stellen met de belangrijkste stakeholders in het veld van dure kankermedicijnen. De opdracht was inzicht te geven in de huidige belemmeringen die artsen ervaren om (dure) kankermedicijnen voor te schrijven en advies te geven hoe deze belemmeringen opgelost kunnen worden.
Michel Rudolphie, directeur KWF Kankerbestrijding: “Patiënten moeten er 100 procent op kunnen vertrouwen dat de arts in zijn behandelkeuzes het belang van de patiënt volledig centraal stelt. Ongeacht het ziekenhuis waar hij wordt behandeld.  Wij vinden het onbespreekbaar dat een arts in de spreekkamer geneesmiddelen op basis van financiële overwegingen niet kan voorschrijven. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen nu hun rol nemen om de knelpunten gezamenlijk op te lossen. Om die reden heeft KWF Kankerbestrijding ook het voorzitterschap van de werkgroep op zich genomen.”