Vilans en Noordhoff Health hebben een digitaal beoordelingsinstrument ontwikkeld om vaardig werken met zorgprotocollen te toetsen.

Zorgprofessionals kunnen met de Vilans Assessor eenvoudig op hun werkplek via laptop of tablet getoetst worden op hun voorbehouden handelingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, en Noordhoff Health. Samen ontwikkelden zij de Vilans Assessor. Voorbehouden en risicovolle handelingen worden uitgevoerd aan de hand van Vilans KICK-protocollen. Om deze handelingen op de werkplek te toetsen, wordt gebruik gemaakt van de technologie van Noordhoff Health, Work Place Assessor (WPA), die (praktijk)beoordeling op de werkplek biedt.
Protocollen zijn onmisbaar om goede zorg te bieden én te verantwoorden bij klanten, inspectie, medebehandelaars en certificerende instellingen. Hiervoor kan de professional gebruikmaken van de Vilans KICK-protocollen. Ruim 300 organisaties in de zorg en het onderwijs hebben inmiddels een abonnement op deze databank en houden zo hun protocollenbestand actueel en op maat.
Digitaal beoordelen
Met de Vilans Assessor kunnen zorgprofessionals door een collega laten toetsen of zij handelen volgens de Vilans KICK-protocollen. De meest gebruikte Vilans KICK-protocollen zijn te verkrijgen als WPA. Zorgprofessionals geven zelf aan wanneer zij getoetst willen worden. Zij vragen hiervoor een beoordelaar die meekijkt op de werkplek bij het uitvoeren van een risicovolle of voorbehouden handeling. Op een laptop of tablet geeft de beoordelaar aan welke stappen uit het protocol de zorgprofessional goed doorloopt en welke niet. Het resultaat wordt opgeslagen in het portfolio van de zorgprofessional. Zo zijn de beoordelingen altijd up-to-date.
Direct aantoonbaar
Margriet Vaessen, hoofd opleidingen bij Zorgpartners Midden Holland: “Voorheen kostte het toetsen van zorgprofessionals ons veel tijd en papierwerk. Wij hebben met de Vilans Assessor gewerkt tijdens een pilotproject. De Vilans Assessor maakt het mogelijk om de toetsen af te nemen met een tablet. In één stap wordt het resultaat verwerkt en toegevoegd aan het portfolio van de gebruiker, waardoor het verpleegkundig handelen direct aantoonbaar is. Onze verwachtingen naar aanleiding van de pilot zijn positief. Daarom zijn we op dit moment bezig met de implementatie en verwachten we binnenkort daadwerkelijk met Vilans Assessor aan de slag te gaan.”