Vrijdag 27 november organiseert Stichting Human Concern, centrum voor eetstoornissen, de NAE-Dag 2015 (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen) voor zorgprofessionals.
Het thema van deze dag is ‘Menselijke Maat bij eetstoornisbehandeling – Wat zijn sleutels tot duurzaam herstel?’
Herstellen van een eetstoornis gaat niet alleen over eten en gewicht, maar het is voor veel wetenschappers en therapeuten onduidelijk wat er dan wel onder wordt verstaan. De sleutel tot duurzaam herstel ligt bij diverse aspecten van een behandeling, zoals behandelmethodieken, nazorg en het betrekken van het systeem/de omgeving van de cliënt. Recent onderzoek laat zien dat ook de behandelrelatie invloed heeft op de behandeling en de uitkomsten daarvan. Tijdens de NAE-Dag belichten nationale en internationale sprekers en ervaringsprofessionals van Human Concern hun visie over duurzaam herstel vanuit verschillende invalshoeken.
Programma
Samen met professionals op het gebied van eetstoornissen wil Human Concern deze dag tot nieuwe inzichten en perspectieven komen rond duurzaam herstel. Deelnemers wordt een bron van kennis en inspiratie geboden, waardoor de behandeling van eetstoornissen verder kan innoveren en meer mensen duurzaam kunnen herstellen. Ook wordt er door professionals in workshops uitgelicht waar de kansen voor herstel liggen. Meer informatie over het programma is te vinden op de website: http://naedag2015.humanconcern.nl.
Aanmelden en accreditatie
De NAE-Dag 2015 vindt plaats op vrijdag 27 november in Theater de Meervaart, Meer en Vaart 300, 1068 LE in Amsterdam. Inschrijven kan via http://naedag2015.humanconcern.nl/inschrijven. Voor NAE-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 75,-, als niet NAE-lid is dit € 125,-. Voor verschillende doelgroepen is accreditatie toegekend.
Over Stichting Human Concern
Stichting Human Concern – Centrum voor eetstoornissen, is een gespecialiseerde GGZ–instelling, die er continu naar streeft om de beste behandeling voor alle eetstoornissen te bieden op zes vestigingen met negentig medewerkers. Human Concern werkt met Ervaringsprofessionals®. Dit zijn GGZ-professionals, die tevens ervaringsdeskundig (genezen van een eetstoornis) zijn. Het beste uit twee werelden. Naast het professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid behandelt Human Concern eetstoornissen vanuit een eigen visie. Deze visie is ontstaan vanuit de eetstoornis zelf en is gericht op duurzaam herstel.
Over de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE)
De Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) is een vereniging voor professionals die werken met cliënten met eetstoornissen. Zij heeft als doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen.