Foto: Mart Production / Pexels.com

Kwaliteitsregistraties leiden aantoonbaar tot betere uitkomsten in de zorg en helpen bij het maken van keuzes. Dit is de belangrijkste boodschap van het congres “de kracht van kwaliteitsregistraties” dat op 11 oktober 2022 werd georganiseerd door de Samenwerkende KwaliteitsRegistraties (SKR) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

De positieve bijdrage van kwaliteitsregistraties is volgens de organisatoren zichtbaar op landelijk, regionaal en ziekenhuisniveau.  

Zeven voorbeelden van verbeteringen in de praktijk  

Mede dankzij de kwaliteitsregistraties zijn op landelijk niveau diverse verbeteringen gerealiseerd van uitkomsten van zorg in de praktijk. Op het congres kwamen onder meer deze zeven cases uit verschillende vakgebieden voorbij:

  • In de oncologische zorg werd  niet alleen een enorme verbetering in overlevingskansen bij patiënten met melanoma getoond, ook werd duidelijk hoe waardevol een kwaliteitsregistratie als de DMTR is voor postmarketing surveillance van dure geneesmiddelen die bij deze patiëntengroep worden ingezet.  
  • De intensive care registratie NICE liet zien hoe hun data tijdens de corona pandemie van grote betekenis was voor landelijk beleid vanuit RIVM en VWS en dat regionale besprekingen van IC uitkomsten leiden tot kwaliteitsverbetering.   
  • De registratie van orthopedische implantaten LROI toonde een mooie daling van het aantal revisies over de jaren én dat in internationaal samenwerkingsverband problemen met plastic verpakking van een bepaald type implantaat geïdentificeerd en geëlimineerd konden worden.   
  • De geboortezorg had een voorbeeld waar het aantal episiotomieën in een klein ziekenhuis significant gereduceerd werd door gebruik van Perined data. Hiermee kon minder schade bij de moeder met gelijke gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind worden gerealiseerd.   
  • In de context van de DUCA registratie van slokdarmkanker werden in vertrouwelijke setting met alle twintig centra uitkomsten en onderliggende behandelingen besproken en werd bij elkaar ervaringen opgedaan. Hierdoor was een significante reductie van het percentage naadlekkages en de variatie tussen de centra mogelijk.   
  • In het Catharina ziekenhuis, in de complexe hartzorg, konden door systematisch gebruik van NHR data zowel verbeterde patiëntuitkomsten als kostenreductie worden gerealiseerd.   
  • Als goed voorbeeld van het gebruik van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen werd vanuit de zorg voor nierpatiënten gepresenteerd hoe informatie uit Nefrovisie wordt gebruikt in de spreekkamer.   

Passende Zorg in het Integraal Zorg Akkoord  

Dat kwaliteitsregistraties van belangrijke waarde zijn voor de hedendaagse zorg is ook terug te vinden in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Naast de aandacht voor nieuwe wetgeving en bekostiging van kwaliteitsregistraties wordt in het concept ‘Passende Zorg’ op belangrijke onderdelen verwezen naar kwaliteitsinformatie uit de dagelijkse praktijk. Passende Zorg dient waardegedreven te zijn, wat alleen realiseerbaar is wanneer er inzicht is in de resultaten van behandelingen in de praktijk.

Samenwerkende KwaliteitsRegistraties (SKR)  

Om in de nabije toekomst de ontwikkeling van kwaliteit van zorg in de Nederlandse gezondheidszorg verder te kunnen faciliteren hebben een aantal toonaangevende kwaliteitsregistraties de SKR opgericht. De doelstelling van SKR is om de verschillende specialisaties en aandoeningsgebieden én de bijbehorende kwaliteitsregistraties van elkaar te laten leren. Dit zodat goede voorbeelden overgenomen kunnen worden en nóg sneller bijgedragen kan worden aan concepten als Samen Beslissen en Waardegedreven Zorg.

Bron: Persbericht