KWF Kankerbestrijding heeft 49,5 miljoen euro toegekend aan maar liefst 88 nieuwe oncologische onderzoeksprojecten.

Het gaat om onderzoek over de gehele breedte van de kankerbestrijding: verbeterde diagnostiek, verfijning van operatie- en bestralingstechnieken, nieuwe toepassingen van immunotherapie en betere nazorg komen alle aan bod. De onderzoeksprojecten zijn geselecteerd op basis van hun wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie, en gaan in 2017 van start.

De afgelopen decennia is veel winst geboekt in het kankeronderzoek. Toch is de harde realiteit van vandaag dat op dit moment nog steeds bijna 40% van de patiënten sterft binnen vijf jaar na diagnose. Michel Rudolphie, directeur KWF Kankerbestrijding: “Dit sterftecijfer kán en moet omlaag. Wij zijn van mening dat wetenschappelijk onderzoek cruciaal is om vooruitgang te boeken in de strijd tegen kanker. De opgehaalde euro’s van onze donateurs investeren we alléén in de beste oncologische projecten. Met als doel de resultaten sneller en vaker bij de patiënt te brengen”.
Onderzoek: van laboratorium naar patiënt
KWF financiert onderzoeksprojecten in verschillende fasen van onderzoek. Fundamenteel onderzoek (33 gehonoreerde onderzoeksprojecten, ruim 17 miljoen euro) is essentieel voor het verkrijgen van nieuwe inzichten in het ontstaan en het gedrag van kanker. De andere 55 toegekende onderzoeksprojecten zijn gericht op het doortrekken van fundamentele inzichten naar toepassingen in de praktijk, zoals klinisch patiëntonderzoek. De opbrengst van Alpe d’HuZes (ruim 11 miljoen euro) wordt besteed aan 27 projecten, waaronder 7 Bas Mulder Awards (Young Investigator Grants) voor jonge, talentvolle onderzoekers en 9 ‘Unieke Hoogrisicoprojecten’ voor baanbrekende onderzoeksideeën.
Beoordeling: alleen de beste projecten
Voordat KWF overgaat tot financiering van een onderzoeksproject, doorloopt een ingediend projectvoorstel een zorgvuldig beoordelingsproces. Daarin staan 3 criteria centraal: relevantie voor de kankerbestrijding, haalbaarheid en wetenschappelijke kwaliteit. In deze financieringsronde toetsten 550 internationale oncologische vakgenoten de projectvoorstellen aan deze criteria en brachten hun bevindingen uit aan de KWF Adviesraad. Deze raad bestaat uit (ex-)patiënten en nationale toponderzoekers en brengt het uiteindelijke beoordelingsadvies uit aan KWF.
KWF blijft gedurende de looptijd van het onderzoeksproject met de onderzoekers in gesprek om ondersteuning te bieden als er knelpunten optreden, of bij veelbelovende resultaten het project in een stroomversnelling te brengen. Zo helpt KWF onderzoek én de patiënt vooruit.
Bron: KWF