Net als voor kantoren zit er ook een labelplicht voor maatschappelijk vastgoed aan te komen. Vraag is nog, wordt het een label C of label A-verplichting?

Op basis van recent onderzoek concludeert ECN dat ook voor zorgvastgoed en schoolgebouwen een labelverplichting een effectief beleidsinstrument is. Voor kantoren geldt al een label C-verplichting in 2023. Voor maatschappelijk vastgoed nog niet.

 

Of er ook een labelverplichting voor scholen en zorgvastgoed moet komen is nog onderwerp van gesprek. Minimaal C lijkt logisch, maar gezien de klimaatdoelstelling en de ambities van de overheid zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Energieakkoord en het kabinetsbeleid, is een label A-verplichting ook een optie. De kosten van een label A-verplichting zijn uiteraard hoger.

 

In het ECN-rapport zijn op basis van referentiegebouwen maatregelenpakketten opgesteld en berekeningen gemaakt van de energiebesparingen, investeringskosten, opbrengsten en terugverdientijden.

 

Meer informatie

Bron: Bouwstenen voor sociaal