Het bekijken van beelden door een lichtmicroscoop leidt regelmatig tot lichamelijke klachten. Dit was een van de beweegredenen voor de digitalisering van het klassieke proces.

Pathologie speelt een cruciale rol in het bepalen van een ziektebeeld. Verdachte weefselmonsters worden met een microscoop onderzocht om te bepalen of het weefsel bijvoorbeeld kwaadaardig is. Als een van de grootste pathologisch laboratoria in Nederland, brengt labPON advies uit over meer dan 55.000 histologische weefsels per jaar.
De klassieke werkwijze van alle pathologische laboratoria bij histologie casussen werkt als volgt: het te beoordelen lichaamsweefsel komt, na diverse technische bewerkingen, uiteindelijk op een glasplaatje terecht waarna de patholoog het weefsel met behulp van een microscoop beoordeelt. “Het bekijken van beelden door een lichtmicroscoop leidt echter regelmatig tot oogklachten, nekhernia’s of RSI bij de pathologen. Dit was een van de beweegredenen voor de digitalisering van het klassieke proces, zegt Henk van der Veen, directeur LabPON.” Door de introductie van geavanceerde scanners, worden de glasplaatjes nu binnen LabPON gescand. Deze digitale beelden kunnen door de patholoog worden beoordeeld vanaf een computerscherm in plaats van met een microscoop.
Revolutionaire digitale ontwikkeling
LabPON is wereldwijd het eerste laboratorium dat ervoor heeft gekozen om volledig over te stappen op het gebruik van digitale beelden in de primaire diagnostiek. “Het digitaliseren van ons werkproces toont onze betrokkenheid aan om ervoor te zorgen dat onze patiënten en klinische collega’s op termijn de snelste, meest effectieve en beste diagnoses krijgen”, zegt Alexi Baidoshvili, patholoog bij LabPON en projectleider van digitalisering LabPON. “Het innovatieve pathologie systeem van Philips was een goede basis om de overstap van microscoop naar digitale diagnostiek te maken. Het systeem levert ons de digitale beelden waarmee we diagnostiek verrichten. De koppeling tussen het Philips systeem en het Laboratorium Management Systeem (waarmee alle laboratoriumprocessen worden gestuurd en bewaakt) moet er voor zorgen dat alles naadloos samenwerkt. Samen met Philips ontwikkelen we het systeem verder.” In 2012 werd gestart met de invoering van het Philipssysteem. Omdat dit proces zowel voor LabPON als voor Philips nieuw is moet de invoering stap voor stap worden uitgevoerd, waarbij regelmatig hindernissen en knelpunten moeten worden opgelost. Vermoedelijk zullen we nog wel geruime tijd bezig zijn voordat de resultaten optimaal zijn. Dit invoeringstraject vraagt daarom veel van de medewerkers en zegt iets over de motivatie van LabPON om het digitaal werken succesvol te maken.
Voordelen digitalisering
Het toepassen van de digitale beelden heeft voordelen: pathologen zijn minder gebonden aan hun op maat ingestelde werkplek en microscoop, maar kunnen vanaf verschillende werkplekken hun werk doen. Digitale opslag is vele malen compacter, sneller beschikbaar en makkelijker uitwisselbaar. Zo kunnen digitale beelden eenvoudig worden uitvergroot en met elkaar worden vergeleken. De consultfunctie en samenwerking met collega’s uit het vak en voor educatieve doeleinden wordt makkelijker. Pathologen kunnen onderling -op digitale wijze- beelden met elkaar delen en expertise en kennis uitwisselen, wat uiteindelijk bijdraagt aan een betere diagnose voor de patiënt.
Belofte voor de toekomst
Een belofte voor de toekomst is een digitale analyse vooraf met behulp van software, voordat de patholoog zijn diagnose vaststelt. Met de nieuwe technologie van het digitaliseren van de glasplaatjes zijn de digitale beelden al beschikbaar, echter zal software om ook bepaalde analyses op het materiaal vooraf uit te voeren verder worden ontwikkeld. Het werk van de patholoog, dat steeds ingewikkelder is geworden, wordt hiermee ondersteund.