Nederland heeft meer praktiserende verpleegkundigen dan het gemiddelde in de EU: 11,9 tegenover 8 per duizend inwoners, en dat aantal groeit nog steeds. Dat meldt StAZ.
Denemarken spant de kroon met 15,4 verpleegkundigen, Griekenland telt er slechts 3,6.
Dat blijkt uit ‘Health at a Glance – OECD Indicators’, de jaarlijkse vergelijkende publicatie over de positie van zorg en welzijn in de 34 OESO-landen. In de nieuwste editie laten de geanalyseerde OESO-landen, de vijf BRIIC-landen (Brazilië, Rusland, India, Indonesië, China) en Zuid-Afrika over het geheel genomen een positieve trend zien, afgaande op een hogere levensverwachting en lagere kindersterfte.
Tegelijkertijd heeft ongelijkheid in welvaart en onderwijs nog altijd een negatieve invloed op de gezondheid en op de toegang tot zorg. In de OESO-landen stegen de zorguitgaven (per capita) tussen 2000 en 2009 gemiddeld nog met 4,9 procent per jaar. De economische crisis en bezuinigingen maakten een eind aan de groei: van 2009 tot 2012 daalden de zorguitgaven met gemiddeld 0,6 procent. Nederland geeft volgens het rapport het meeste uit aan zorg: 3829 euro per persoon per jaar. Het gemiddelde van de OESO-landen ligt op 2193 euro.
Artsen
Nederland telt minder praktiserende artsen dan het gemiddelde in de OESO-landen: 3,1 versus 3,4. Beide cijfers zijn in 2013 gestegen, vergeleken met het jaar daarvoor. Ook het aandeel oudere artsen (55-plussers) is bij ons kleiner dan gemiddeld. Het aandeel vrouwelijke artsen is juist groter. Griekenland heeft het grootste aantal artsen (6,2, maar dat is inclusief artsen die geen directe zorg leveren), gevolgd door Oostenrijk (4,9). Het aantal afgestudeerde studenten geneeskunde groeit in Nederland sneller dan in andere landen; alleen in Oostenrijk, Denemarken en Ierland studeren meer studenten per duizend inwoners af als arts.
Toegang, kwaliteit en kosten
Behalve deze cijfers en trends over de arbeidsmarkt in de zorg, vindt u in ‘Health at a Glance – OECD Indicators’ ook gegevens over de toegang tot zorg en over de kwaliteit en de kosten.
Meer informatie
Download het rapport of lees de Nederlandse samenvatting op de site van de OESO. De Engelse samenvatting is ook beschikbaar als infographic.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Isabel Gaisbauer, beleidsmedewerker StAZ
T: 070 – 376 58 79
E: i.gaisbauer@caop.nl.
Bron: StAZ
Foto: StAZ