Het Centre for Monitoring and Coaching is een unieke samenwerking tussen de drie vakgroepen Biomedical Signals and Systems, Human Media Interaction en Psychology, Health & Technology.

De vakkennis uit de verschillende groepen wordt gecombineerd om slimme en innovatieve technische oplossingen voor toegepaste vraagstukken op het gebied van gezondheid en welzijn te ontwikkelen. Deze multidisciplinaire samenwerking is het toonbeeld van High-Tech, Human Touch.

Om op een efficiënte wijze ICT-oplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen die ons zorgstelsel naar een hoger niveau kunnen tillen, moeten we op de hoogte zijn van alle verschillende aspecten van de technologieën en de bijbehorende gebruikscontext. Bij zorgstelsels spelen de belangen van velen een rol. Hieronder vallen alle verschillende soorten patiëntenpopulaties, maar ook alle zorgprofessionals en zorginstellingen. Al deze belanghebbenden hebben hun eigen doelen en behoeftes voor het gebruik van het stelsel en gaan ieder op een andere manier met de technologie om. Zo is bijvoorbeeld voor het ontwerpen van technologie gericht op ouderen de interactie tussen een mens en een computer een ware uitdaging. Tenslotte ligt de toekomst van de gezondheidszorg en het welzijn grotendeels in zelfmanagement en preventie: twee gebieden waarvoor inzicht in het menselijk gedrag een vereiste is.

Het Centre for Monitoring and Coaching brengt onderzoekers samen. Door hun kennis over alle benodigde domeinen te combineren, kan er gezondheidstechnologie voor in de toekomst worden ontwikkeld.

Het CTIT Centre for Monitoring and Coaching (CMC) wordt dinsdag 15 september officieel geopend en gepresenteerd aan de belanghebbenden. De opening zal plaatsvinden in het DesignLab in het gebouw The Gallery van de Universiteit Twente. Alleen genodigden mogen de opening bijwonen.