Om volop te kunnen genieten van een langer leven, moeten er nieuwe manieren gevonden worden om gezondheid te bevorderen en de kosten van de zorg te begrenzen.  

Het Europese project EIT Health doet dat door ondernemerschap, opleiding en innovatie in de zorg te stimuleren, zodat nieuwe producten en services beschikbaar komen voor de Europese burger. Bovendien zijn de activiteiten van EIT Health er op gericht om de gezondheidszorg in Europa beter af te stemmen op de veranderende vraag, zodat efficiëntie bevorderd wordt en kosten beheersbaar blijven. EIT Health is een uniek samenwerkingsverband tussen 140 vooraanstaande partners uit heel Europa. Instellingen en bedrijven zoals het Karolinska Institutet, Imperial College London, Universiteit van Oxford, IBM, KU Leuven, ErasmusMC, Zilveren Kruis, Philips, Siemens  en Roche werken hierin samen. Professor Koenraad Debackere (KU Leuven) is momenteel voorzitter van de Supervisory Board van EIT Health. Op 25 februari  jl. is EIT Health België-Nederland officieel geopend in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie van de gemeente Rotterdam. EIT Health België-Nederland is één van de zeven EIT Health locaties in Europa en is met dank aan de stad Rotterdam gevestigd in het Groothandelsgebouw bij het Cambridge Innovation Center in Rotterdam.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Ik ben ervan overtuigd dat de sleutel om uitdagingen zoals vergrijzing gedegen aan te pakken, samenwerking is. Het opstarten van het Europese EIT-Health project biedt dan ook een ideaal platform aan onderzoekers, overheid en ondernemers om nog nauwer samen te werken. Deze Europese samenwerking past naadloos binnen het actieplan Flanders’ Care 2.0”.

Doelstellingen EIT Health
Doelstellingen van EIT Health zijn het stimuleren van gezond gedrag en daarvoor betrouwbare  hulpmiddelen beschikbaar te maken, het bevorderen van de actieve participatie van alle Europese burgers in de maatschappij door het wegnemen van barrières in werk en woonomgeving en het bevorderen van de efficiëntie van de gezondheidszorg door slim gebruik te maken van nieuwe technologische mogelijkheden. De economische spin off van deze activiteiten vertaalt zich niet alleen in een gezondere arbeidsmarkt, maar ook in vele nieuwe en vernieuwde producten die zowel door partners van EIT Health als door EIT Health start-ups op de markt zullen worden gebracht. Met een aantrekkelijk internationaal onderwijsprogramma betrekt EIT Health burgers, zorg professionals, overheden en studenten bij zijn activiteiten.  Via online programma’s zullen dat vanaf 2018 tenminste één miljoen studenten per jaar zijn.

Partners België en Nederland
Partners van EIT Health België-Nederland zijn Philips, Zilveren Kruis, KU Leuven, Universiteit Gent, de TU Eindhoven, het Erasmus MC, de TU Delft, het LUMC, het UMC Groningen, de Universiteit Maastricht, TNO, Barco, iMinds, imec en Gimv.

Meer informatie over EIT Health: www.eithealth.eu