Philips maakt in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Erasmus Medisch Centrum het online COVID-19 portaal beschikbaar waarmee Nederlandse ziekenhuizen patiëntinformatie met elkaar kunnen delen als patiënten verplaatst worden naar een ander ziekenhuis wegens COVID-19. Via het portaal kunnen radiologische beelden, verslagen, documenten (bijv. de ontslagbrief) en andere relevante informatie over een patiënt beschikbaar gemaakt worden voor het ontvangende ziekenhuis. Hiermee kan de spreiding van COVID-19 patiënten over Nederland worden ondersteund.

 

“De oplossing van Philips biedt in deze tijden van crisis een landelijke dekkende mogelijkheid om op snelle en veilige wijze patiëntgegevens te delen tussen ziekenhuizen,” zegt Simon Vermeer, Chief Information Officer (CIO) bij het Erasmus Medisch Centrum. “Het delen van patiëntgegevens dient op een veilige wijze te gebeuren en de huidige oplossing is vaak het meezenden van een USB-stick of DVD. Ik ben erg trots dat we dit portaal samen met het ministerie, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Philips op deze korte termijn hebben kunnen realiseren om de zorg voor patiënten met COVID-19 te ondersteunen. Ik wil ook mijn dank uitspreken naar de teams bij alle organisaties die hier hard aan gewerkt hebben.”

 

“Patiënten worden vanuit verschillende ziekenhuizen over het land verplaatst om de ic-capaciteit zo optimaal mogelijk in te zetten. Hierbij is het ook van essentieel belang dat de patiëntengegevens van ziekenhuis naar ziekenhuis zorgvuldig en snel verplaatst worden,” zegt Henk Valk, CEO Philips Benelux. “Philips Interoperability Solutions, voorheen Forcare, heeft vanuit haar bestaande oplossing dit COVID-19 Portaal gerealiseerd waarmee op veilige wijze digitaal patiëntgegevens verstuurd kunnen worden. De uitwisseling van data is van enorm belang en ik ben trots dat we in een hele korte periode een landelijk dekkend en praktisch systeem hebben kunnen realiseren om de zorg van patiënten met COVID-19 zo optimaal mogelijk te laten verlopen.”

 

Over het COVID-19 Portaal

Het portaal is niet rechtstreeks gekoppeld aan ziekenhuissystemen zoals het EPD, het PACS of het laboratoriumsysteem. Patiëntinformatie dient daarom omwille van snelheid in het portaal te worden aangemeld. Bij de uitwisseling van medische data is en blijft veiligheid van zeer groot belang, ook in tijden van crisis. Het ziekenhuis dat de patiënt ontvangt krijgt pas toegang tot informatie met betrekking tot de patiënt van het verzendende ziekenhuis, nadat het eerste ziekenhuis en de patiënt daarvoor expliciete toestemming hebben gegeven. Het portaal voldoet aan de NEN7510 en ISO27001 standaarden. Het COVID-19 Portaal is kosteloos beschikbaar voor alle ziekenhuizen in Nederland voor de duur van de crisis.

 

Over Philips Interoperability solutions

Bij Philips Interoperability Solutions geloven we dat de toekomst van de zorg bestaat uit het verbinden van organisaties en het herstellen van onderbroken workflows, zodat zorgverleners vrijelijk beelden, resultaten, rapporten en notities met elkaar kunnen delen tijdens het klinische zorgpad. We hebben bewust het gebruik van een op standaarden gebaseerde interoperabiliteit gekozen als basis voor onze strategie. Hiermee wordt uitwisseling van klinische informatie mogelijk gemaakt en kunnen onze klanten beter samenwerken binnen de zorg. Samen met onze klanten en hun technologiepartners ontwikkelen we op maat gemaakte oplossingen voor interoperabiliteit op basis van open standaarden. Deze maken gegevensuitwisseling binnen en tussen organisaties mogelijk, zodat de juiste klinische informatie op het juiste moment bij de juiste mensen terechtkomt.

https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/press/2020/20200415-lancering-landelijk-online-portaal-voor-het-digitaal-uitwisselen-van-relevante-covid-19-patientgegevens-tussen-ziekenhuizen.html