Begin 2017 hield dr. ir. Gabriëlle Tuijthof haar inaugurale rede als lector Smart Devices aan Zuyd Hogeschool in Heerlen. Het lectoraat maakt deel uit van de faculteit Bèta Sciences and Technology. Samenwerking en co-creatie zijn sleutelwoorden voor het nieuwe lectoraat. Vanaf nu zal FMT Gezondheidszorg regelmatig innovatieve projecten van het lectoraat publiceren. In deze editie een introductie van het lectoraat.

 

Gabriëlle Tuijthof heeft de overstap naar Zuyd Hogeschool gemaakt vanuit de Technische Universiteit Delft. Hier deed zij als universitair hoofddocent onderzoek naar het verbeteren van kijkoperaties in gewrichten door nieuwe instrumenten, technieken en simulatoren te ontwikkelen. Tijdens haar promotie, waarmee ze in 1998 startte, observeerde ze als ingenieur wekelijks het werk van chirurgen in de operatiekamer, wat in die tijd vernieuwend was. “Mijn drijfveer was om me te bekwamen als ontwerpende onderzoeker op het gebied van de minimaal invasieve sportchirurgie. Kijkoperaties hebben een revolutie teweeggebracht in de sportchirurgie. Patiënten herstellen door kijkoperaties veel sneller. Door elk aspect van de operatietechniek te analyseren en concepten te ontwerpen die de techniek eenvoudiger, veiliger of kwalitatief beter kunnen maken, kon ik indirect bijdragen aan het snellere herstel van de patiënt. Dit type kijkoperatie is inmiddels voldoende geëxploreerd, ik was toe aan een volgende stap. Deze kon ik maken binnen het lectoraat Smart Devices.”

 

Drie programmalijnen
De ambitie van het lectoraat is smart devices te ontwikkelen, implementeren en valoriseren gericht op gezond en hygiënisch bewegen. Dit in co-creatie met eindgebruikers en studenten om zo de kennis, expertise op te bouwen en netwerken te onderhouden, hetgeen cruciaal is voor de realisatie van zorginnovatie.’

 

Het lectoraat kent drie inhoudelijke programmalijnen:

  • Slimme draagbare biosensoren;
  • Antimicrobiële point of care testen;
  • Mens-machine interfaces.

 

De programmalijnen zijn verder ingekaderd door:

  • Focus op preventie of vroege diagnose, omdat dit tot duurzame oplossingen in de gezondheidszorg leidt.
  • Focus op het verleiden tot gezond bewegen, omdat bewegen als basisingrediënt aangegeven wordt voor het voorkomen of het verminderen van veel ziektebeelden. Bovendien draagt mobiliteit bij aan kwaliteit van leven en sociale interactie.
  • Focus op jonge mensen met minder kansen in de maatschappij, omdat deze doelgroep te weinig gehoord wordt en de ondersteuning juist het hardst nodig heeft.

 

Vertaalslag naar implementatie
Gabriëlle Tuijthof: “We zien dat onderzoekers steeds preciezer te weten komen hoe het menselijk lichaam functioneert en hoe ziektebeelden ontstaan, maar dat de vertaalslag van deze kennis naar implementatie in de zorg middels innovaties bijzonder moeizaam gaat. Belangrijke oorzaken zijn onvoldoende investeringscapaciteit voor de translationele fase en de ontoereikendheid van gezondheidssystemen om de stijgende zorgvraag te accommoderen. Een transitie naar nieuwe vormen van zorgverlening is daarom noodzakelijk. Relevant voor het lectoraat Smart Devices is dat vanuit de techniek flink wordt ingezet op onder meer geavanceerde slimme materialen, 3D-printtechnologie, telemonitoring en point of care testen. Een grote uitdaging blijft: de potentie omzetten in producten en diensten die ook echt gebruikt worden in de gezondheidszorg. Hierbij werk ik nauw samen met andere lectoraten binnen Zuyd.”

 

Healthcare Engineering
Gabriëlle Tuijthof zal een deel van haar lectoraat koppelen aan het kennis-as programma Limburg Meet (LIME). Zij zal onder meer gaan onderzoeken hoe slimmer meten met (nieuw te ontwikkelen) wearable en point of care technologie kan worden ingezet om een gezonde levensstijl te stimuleren, support te bieden aan (zorg)professionals en mensen met chronische aandoeningen in een thuissituatie te ondersteunen. Daartoe zal zij betrokken zijn bij het optuigen van een ‘living lab’, onder de naam: Wearable Werkplaats.

Een ander deel van het lectoraat zal ingevuld worden met een voortzetting van haar expertise op het ontwerpen van (slimme mechanische) hulpmiddelen. Via deze aandachtsgebieden zal zij direct input geven voor het onderwijs binnen Engineering en in het bijzonder de nieuwe opleiding Engineering van Zuyd Hogeschool, met de afstudeerrichting Healthcare Engineering.

Wat is een smart device?

Binnen het lectoraat wordt een Smart Device als volgt gedefinieerd:
‘Een smart device is een product dat met zo min mogelijk signaalmetingen en maximale interpretatie een mens ondersteunt in zijn functioneren.’

Een paar voorbeelden. Een smart device kan zinvolle terugkoppeling geven over de toestand van een gebruiker. Bijvoorbeeld aan een reumapatiënt waarbij voortijdig via een biomarker in het speeksel wordt gemeten dat een pijnscheut in aantocht is. Een smart device kan een complete functie autonoom overnemen, bijvoorbeeld het automatisch controleren van de bloedsuikerspiegel van een diabetespatiënt. Een smart device kan ook de gebruiker verleiden tot gezond gedrag, bijvoorbeeld het spelen van een game waar je naar volgend level kunt komen als je voldoende stappen zet.
Fotobijschrift: Gabriëlle Tuijthof (midden) in overleg met studenten.

Tekst: FMT Gezondheidszorg