Louwes Lab - Afbeelding herontwikkeling kruisgebouw Slotervaart

Op 29 oktober is het Louwes Lab geopend. Het Louwes Lab is een vleugel van het Slotervaart Centrum voor Zorg, in het voormalige ziekenhuisgebouw. Daar is 4.000 m2 ingericht met het nieuwe expertisecentrum ‘Health Experience Center’. Dat is een samenwerkingsproject van het ROC van Amsterdam, de broedplaats Care Design Lab, het Buurtteam Amsterdam Nieuw-West en het literaire buurtcafé Casa Sofia.

De druk op de zorg is de laatste twee jaar toegenomen door vergrijzing. De zorg is in beweging, dat vraagt om innovaties en nieuwe vormen van samenwerking. Daarin ligt het belang van een plek waar samen met de buurt wordt gewerkt aan een prettige toekomstbestendige leefomgeving. Deze plekin het Slotervaart faciliteert nieuwe kruisbestuivingen tussen de initiatiefnemers en het is ook plezierig om er te komen.

Health Experience Center Slotervaart
Het Health Experience Center biedt een unieke combinatie van doen, zien, leren en beleven in de zorg. Het centrum omvat praktijksimulatie-ruimtes, een wijkleercentrum, een oriëntatietraject voor zij-instroom in de zorg. Ook de BBL-opleiding Doktersassistente is er gevestigd.
Integrale samenwerking tussen onderwijs en zorg
Dit is de eerste fase van het Health Experience Center Slotervaart. Het ROC van Amsterdam trapt af met doen, zien, leren en beleven in de zorg. Er is nauwe samenwerking met projectontwikkelaar Zadelhoff. De volgende fase is om met meerdere zorg- en onderwijsinstellingen op grotere schaal te gaan samenwerken, ook in het kruisgebouw. Op termijn gaat het Health Experience Center Slotervaart onderdak bieden aan een integrale samenwerking van zorg- en onderwijsinstellingen. Daarmee is er voldoende aanbod van zorg en opleiding in Amsterdam om de tekorten in de zorg te verminderen.
Studenten van diverse zorgopleidingen van het ROC van Amsterdam krijgen de mogelijkheid om in de simulatieruimtes reële praktijksituaties  te trainen. De wijze van opleiden onderscheidt zich door het werken in zogenaamde ‘mockup rooms’, voorzien van zorgtechnologie. De ruimtes kunnen gebruikt worden door zorgprofessionals van zorginstelling Amstelring. Levensecht leren staat centraal.

Het Wijkleerbedrijf richt zich op de informele zorg in de buurt, een belangrijk aspect van dit project. Dit is onder de vlag van de Zorgbrigade. De Gemeente Amsterdam, Pantar, Cordaan/Regenbooggroep en het ROC van Amsterdam werken samen in een Wijkleerbedrijf. Doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden voor een entree-diploma, met daarnaast een arbeidscontract. De Gemeente Amsterdam ondersteunt een groot deel van de uitvoering.

Broedplaats Care Design Lab
De nieuwe broedplaats ‘Care Design Lab’, opent officieel begin 2022. Op deze plek komen kunst, design, innovatie en zorg samen om aan de zorg van de toekomst te werken.
Het Care Design Lab is een innovatieve ‘keten’-broedplaats voor makers, waar participatie, onderzoek en kennisdeling centraal staan. Een plek waar ruimte is voor visionaire ontwerpers, kunstenaars en zorgondernemers om de disciplines ‘social design’, welzijn (well-being) en zorg (healthcare) te onderzoeken. Daarnaast biedt het Care Design Lab betaalbare ruimte voor initiatieven en talent uit de buurt.

Buurtteam Amsterdam Nieuw-West
Buurtteam Slotervaart en het hoofdkantoor van SEZO/Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West zullen zich per 1 januari 2022 vestigen in het Louwes Lab in Slotervaart.
Onder Stichting SEZO vallen SEZO Emancipatie & Participatie (Vrouw en Vaart en Daadkr8) en SEZO Spel & Opvoeden (Spelinloop, Speluitleen en Opvoedadvies). Buurtteam Slotervaart is onderdeel van de zes buurtteams in Amsterdam Nieuw-West en helpt Amsterdammers bij vragen over zorg, geld, wonen, gezondheid, werk, ontmoeten en veiligheid.
Het buurtteam is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Bijvoorbeeld als er geldzorgen zijn, men meer sociale contacten wil, of zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil blijven wonen.
Casa Sofia
Casa Sofia is een multifunctionele en culturele ontmoetingsplek, opgericht in 2015 en gerund onder bezielende leiding van initiator en buurtbewoner Mohamed Mahdi. In het voorjaar van 2021 is Casa Sofia verhuisd van de Otto Heldringstraat naar Louwes Lab in het Slotervaart Centrum voor Zorg. Op deze nieuwe locatie in Slotervaart ontwikkelt Casa Sofia een uniek buurtprogramma met en voor de buurt. Daarin staan verbinding, meerstemmigheid en participatie centraal en krijgen nieuwe samenwerkingen een stimulans.

 

> Lees hier het artikel ‘Slotervaartziekenhuis behoudt zorgfunctie’ uit FMT Gezondheidszorg 2021, #4