Maastricht UMC+ heeft officieel de vernieuwde Spoedeisende Hulp (SEH), Huisartsenpost (HAP) en Acute Opname Afdeling (AOA) geopend. De verbouwing heeft onder meer geresulteerd in een duidelijker onderscheid tussen de HAP en de SEH. Dit zorgt voor nog betere samenwerking, meer privacy en een grotere patiëntvriendelijkheid. Daarnaast zijn diverse faciliteiten gemoderniseerd, is de capaciteit vergroot en de logistiek verbeterd.

Ongeveer twee jaar geleden (februari 2017) startte de verbouwing van de SEH, de HAP en de AOA. Ruim 2.500 vierkante meter vloeroppervlak werden daarvoor onder handen genomen. De verbouwing zorgde voor een logistieke uitdaging, omdat zowel de SEH als de HAP gedurende die bouwperiode operationeel moesten blijven. Het resultaat nu mag er echter zijn. “Een moderne Eerste Hulp en Huisartsenpost voorzien van de nieuwste faciliteiten die voldoen aan de huidige en toekomstige maatstaven”, zegt traumachirurg en SEH-kwartiermaker Paul Breedveld tevreden. “Daar mogen we met recht trots op zijn.”

Logistiek

Logistiek is alles beter op elkaar afgestemd en ingericht volgens inzichten uit de Lean-systematiek, een methode om processen zo optimaal mogelijk te organiseren. Zo zijn bijvoorbeeld de radiologie-faciliteiten en de AOA (waar een aanzienlijk deel van de acute patiënten van de worden opgenomen) nu dichter bij de SEH en HAP gesitueerd. De wachtkamers en balies tussen HAP en SEH zijn van elkaar gescheiden voor het vergroten van privacy en patiëntvriendelijkheid. De capaciteit voor de behandeling van instabiele patiënten is verdubbeld van twee naar vier zogeheten high care kamers. Ook de medium care kamers op de SEH en de ruimtes voor de Huisartsenpost zijn uitgebreid. Daarnaast is de parkeercapaciteit voor patiënten verder toegenomen.