Mantelzorgers gaan ver in het zorgen voor een ander. Uit nieuw onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo blijkt dat ze ook financieel ver gaan.
55% van de mantelzorgers zit financieel krap of komt zelfs geld tekort. Voor 15% staan de kosten het zorgen zelfs in de weg. Zij hebben minder hulp gegeven dan gewenst vanwege de kosten. Alleen al was-, reis- en telefoonkosten komen neer op 1.100 euro op jaarbasis.
Wat zijn de reiskosten?
De gemiddelde reisafstand van mantelzorgers die niet samenwonen met hun zorgvrager (52% van de ondervraagden) ligt op 31 kilometer enkele reis. 41% bezoekt zijn zorgvrager 1 a 2 keer per week en zelfs 16% gaat vrijwel dagelijks. Dit komt neer op een gemiddelde van 95 euro per maand aan reiskosten. Daarnaast vervoert 85% van de mantelzorgers de zorgvrager ook naar zijn of haar afspraken. Ook hier zijn brandstof en parkeerkosten verbonden.
Voor alle mantelzorgers geldt dat telefoonkosten, die te maken hebben met de zorg voor een ander, gemiddeld 40 euro per maand liggen.
Indirecte kosten en inkomsten
De onderzochte was-, reis- en telefoonkosten zijn direct toe te schrijven aan de portemonnee van de mantelzorger.
Voor mantelzorgers die samenwonen met degene voor wie zij zorgen liggen de kosten vele male hoger. Zij worden geconfronteerd met kosten voor de zorgvrager zoals eigen bijdrages in de zorg, de aanschaf van hulpmiddelen etc.
In dit onderzoek zijn deze kosten buiten beschouwing gelaten. Naast kosten zijn er vaak ook minder inkomsten. In de toelichting bij de open vragen werd opvallend vaak genoemd dat mantelzorgers zich gedwongen voelen om te stoppen met werken. Uiteraard is dit wel van toepassing op het besteedbaar inkomen van de mantelzorger.
Nieuw belastingstelsel biedt mogelijkheden
Mezzo zal in Den Haag én bij gemeenten aandacht blijven vragen voor de financiële positie van mantelzorgers. Zo biedt het nieuw in te richten belastingstelsel mogelijkheden om mantelzorgtaken financieel beter mogelijk te maken. Daarnaast ondersteunt Mezzo gemeenten bij het bieden van lokale oplossingen in het wegnemen van financiële drempels voor mantelzorgers.
Bron: Mezzo