Marieke Schuurmans; portretfoto
Prof. dr. Marieke Schuurmans | ©Echt Mooi Fotografie

Prof. dr. Marieke Schuurmans is per september de nieuwe functie van Chief Healthcare Organization bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aan deze functie is een leerstoel verbonden aan de Universiteit Utrecht.

De functie van Chief Healthcare Organization behelst een zorginhoudelijke adviesrol binnen de NZa. Daarnaast neemt Marieke Schuurmans de leiding van een aantal projecten op zich. Deze hebben betrekking op het organiseren van toekomstbestendige zorg binnen de principes van passende zorg.
Marieke Schuurmans gaat haar functie als Chief Healthcare Organization combineren met een hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht.

CV Marieke Schuurmans

Prof. dr. Marieke Schuurmans is gezondheidswetenschapper en verpleegkundige. Haar loopbaan vond plaats in het UMC Utrecht. Zij doorliep daar functies als verpleegkundige, verpleegkundig specialist geriatrie, verpleegkundig manager, verpleegkundig opleider en onderzoeker.
Schuurmans werd in 2009 benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap. Sinds 2018 is zij Programmadirecteur Professionals in de zorg bij het UMC. In deze functies is zij verantwoordelijk voor alle beroepsopleidingen van het ziekenhuis, en het discipline-overstijgend onderwijs en kwaliteitszorg voor de medische vervolgopleidingen. In 2013 werd zij benoemd tot Independent Governmental Chief Nursing Officer, onafhankelijke verpleegkundig adviseur van de minister van Volksgezondheid. Ze was tevens lid van de Gezondheidsraad en vervulde verschillende toezichthoudende functies in de zorg.