De confrontatie met kanker is zeer ingrijpend in iemands leven. Bij een aantal behandelingen komt hier nog bij dat maskers worden gebruikt of tatoeagepuntjes worden gezet om patiënten zo precies mogelijk te kunnen bestralen. Als het aan Instituut Verbeeten ligt worden deze maskers en tatoeagepuntjes, als onderdeel van een toch al indrukwekkend behandeltraject, verleden tijd.

Vanuit de missie om behandelingen zo patiëntvriendelijk mogelijk te maken tekende Ed Rutters, voorzitter Raad van Bestuur van Instituut Verbeeten, vandaag het contract met leverancier VARIAN voor de aanschaf van oppervlaktescanningsystemen voor acht bestralingstoestellen. Oppervlaktescanning is een nieuwe techniek waarbij het mogelijk is de patiënt nauwkeurig te bestralen zónder dat daar tatoeagepuntjes of, bij bepaalde bestralingen, maskers voor nodig zijn. Dit is minder belastend voor de patiënt, zowel fysiek als mentaal.

Zichtbare herinnering

Bij Instituut Verbeeten worden jaarlijks ruim 4.000 patiënten bestraald. Het is cruciaal dat de patiënt bij iedere bestraling in exact dezelfde houding ligt. Bij de bestraling van hersen-, hoofd- en halstumoren wordt het hoofd van de patiënt door middel van een masker vastgeklemd op de behandeltafel, iets wat patiënten als vervelend ervaren. Voor de bestraling van tumoren worden tatoeagepuntjes geplaatst. Voor veel patiënten blijft dit een onwenselijke zichtbare herinnering aan de behandeling. Met oppervlaktescanning wil Instituut Verbeeten hier verandering in brengen.

Oppervlaktescanning

Een oppervlaktescanner bepaalt de positie van het huidoppervlak van de patiënt in de ruimte. De gewenste positie van dit huidoppervlak is bepaald op basis van een CT-scan die eerder is gemaakt en die gebruikt is om het bestralingsplan te maken. Met behulp van speciale camera’s wordt de patiënt voor de bestraling in dezelfde houding gelegd als tijdens de CT-scan. Tijdens de bestraling wordt de beweging – en soms ook de ademhaling – van de patiënt gecontroleerd.

Patiëntvriendelijker

Ed Rutters: “Met deze techniek verbetert de patiëntvriendelijkheid van de behandeling sterk en de nauwkeurigheid van de bestraling neemt in sommige gevallen toe. Wat met name uniek is, is dat Instituut Verbeeten deze techniek installeert op alle bestralingstoestellen in Tilburg, Breda en Den Bosch en deze techniek zodoende toegankelijk maakt voor álle patiënten die hiervoor in aanmerking komen. Daarmee zijn we de eerste radiotherapeutische instelling in Nederland die oppervlaktescanning in de volle breedte inzet. Omdat wereldwijd slechts enkele instellingen op deze manier met dit innovatieve systeem werken, delen wij onze ervaringen met VARIAN zodat zij de gebruiksvriendelijkheid verder kunnen verbeteren.”

Onderzoek

De afgelopen jaren heeft Instituut Verbeeten, dankzij financiering door Stichting Verbeeten Fonds, onderzoek gedaan naar oppervlaktescanning. In september wordt de nieuwe techniek op de eerste bestralingstoestellen in Tilburg geïnstalleerd. Per oktober worden de eerste patiënten op de nieuwe manier bestraald. Vanaf 2021 wordt oppervlaktescanning uitgerold  voor alle patiëntgroepen.