Sinds 1 september 2015 kent het MC Slotervaart een Palliatief Advies Team.
Het team bestaat uit verpleegkundig en medisch specialisten (internist/oncoloog, geriater, longarts, anaesthesioloog, neuroloog). Daarnaast zijn een psycholoog en huisarts aan dit team verbonden.
Patiënten en naasten kunnen bij het PAT terecht met klachten als pijn, benauwdheid, verwardheid, misselijkheid en verstopping. Ook onderwerpen als angst, somberheid of een moeilijke thuissituatie kunnen besproken worden. Wat iemand belangrijk vindt in deze fase van zijn of haar leven, het afzien van of doorgaan met verder behandelingen en afscheid nemen kunnen aan bod komen.
Het PAT kan advies geven over mogelijke zorg en ondersteuning na ontslag uit het ziekenhuis.
De hoofdbehandelaar kan het PAT om advies vragen; dit kan zowel tijdens opname in het ziekenhuis als op de polikliniek. Ook de patiënt zelf of zijn naasten kunnen de hoofdbehandelaar vragen om het PAT in te schakelen. De eigen dokter blijft altijd hoofdbehandelaar.