Testosteron zorgt er voor dat mensen met een sociale angststoornis minder de blik van een ander vermijden.
Dit blijkt uit onderzoek van gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit en de Universiteit Leiden. Het is de eerste studie waaruit blijkt dat testosteron sociaal angstige mensen kan helpen. Het wetenschappelijke tijdschrift Psychoneuroendocrinology publiceert de resultaten vanaf 16 september online.
Uit eerder onderzoek onder gezonde mensen bleek al dat testosteron toenadering tot anderen bevordert. Ook bleek dat juist sociaal- angstige mensen minder testosteron hebben dan gezonde mensen, en dat zij juist veel last hebben van sociale vermijding. ‘Testosteron heeft een angstremmende werking en bevordert toenadering in sociale situaties. Nu wilden we kijken hoe dat bij sociaal angstige mensen werkt’, aldus Dorien Enter, gedragswetenschapper van de Radboud Universiteit en eerste auteur van het artikel.
Oogcontact zoeken
Enter deed placebo-gecontroleerd onderzoek bij 19 vrouwen met een sociale angststoornis (SAD) en een even grote controlegroep zonder SAD. De ene dag van het onderzoek kregen ze testosteron, op de andere een placebo, zonder dat onderzoeker of proefpersoon wisten welke conditie gold. Enter keek of de proefpersonen oogcontact vermeden – typisch gedrag voor mensen met sociale angst – van boze, blije en neutrale gezichten op een computerscherm. Met eyetracking werd hun blik gevolgd. Wat bleek? De proefpersonen met sociale angst die testosteron hadden gekregen vermeden minder vaak oogcontact dan in de placeboconditie.
Medicijn voor angst?
Zijn testosteronsupplementen de toekomst voor sociaal-angstigen? ‘Nee,’ zegt Enter beslist. ‘Ttestosteron op de lange termijn slikken is niet gezond. Wat we nu willen uitzoeken is of testosteron kan helpen als extra ondersteuning bij exposure-therapiesessies, waarbij mensen hun angst moeten overwinnen door blootstelling aan sociale situaties die ze normaal vermijden. We denken dat wat extra testosteron mogelijk kan helpen om over deze drempel te komen.’
Dorien Enter MSc is promovenda Experimentele Psychopathologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar promotieonderzoek, in de groep van prof. Karin Roelofs, richt zich met name op de rol van het hormoon testosteron in sociale angst en vermijding bij patiënten met een sociale angst stoornis (SAD).
Enter, D., Terburg, D., Harrewijn, A., Spinhoven, P., Roelofs, K. Single dose testosterone administration alleviates gaze avoidance in women with Social Anxiety Disorder. Psychoneuroendocrinology (2015)
Fotobijschrift: Een dergelijke netwerkborrel is een haast onmogelijke opgave voor mensen met SAD.
Bron: Radboud Universiteit