Kinderen van 3-5 jaar die geen toegang hebben tot een tuin of groene omgeving, met laag opgeleide ouders, lopen een verhoogd risico op obesitas op 7-jarige leeftijd.
Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Annemarie Schalkwijk, promovenda en huisarts in opleiding, en collega’s van VUmc.
Dit onderzoek  is gedaan onder 6467 kinderen uit Engeland. Het doel was om te kijken naar de relatie tussen omgevingskenmerken van peuters (3-5 jaar) en overgewicht of obesitas op 7-jarige leeftijd. De onderzoekers van VUmc hebben hiervoor data van de zogenoemde Millenium Cohortstudie nader geanalyseerd. Belangrijkste conclusie is dat als peuters uit laag opgeleide gezinnen geen toegang hebben tot een tuin ze 38% meer kans hebben (ten opzichte van laag opgeleide gezinnen met tuin) op overgewicht of obesitas op 7-jarige leeftijd.
Een kind met overgewicht of obesitas heeft een vergroot risico om een te zware/obese volwassene te worden. Overgewicht of obesitas in de jeugd kan een belangrijke factor zijn bij het ontwikkelen van type 2-diabetes later in het leven. Dit onderzoek wordt op 17 september 2015  dan ook gepresenteerd tijdens de European Association for the Study of Diabetes (EASD) in Stockholm.
De Millenium Cohort Study is een representatief onderzoek onder 19.000 kinderen die in 2000/2001 in het Verenigd Koninkrijk (UK) zijn geboren en zijn gevolgd tijdens hun jeugd. De kinderen zijn onderzocht toen ze 9 maanden oud waren en op 3-, 5- en 7-jarige leeftijd. Met een statistisch model is het mogelijke verband berekend tussen overgewicht/obesitas en factoren als de hoeveelheid groen in de buurt, de nabijheid van een tuin en de staat van de buurt. Daarnaast zijn andere factoren in het onderzoek meegenomen met betrekking tot het gezin en de sociale klasse, zoals: eetgedrag, opvoeding, fysieke activiteit, gewoonten, opleiding, woonsituatie en armoede. Deze laatste factoren kunnen wel invloed hebben op het ontwikkelen van overgewicht of obesitas, maar de relatie is niet zo sterk als de factor ‘toegang tot een tuin’.