Gezocht: 250 Nederlandse deelnemers voor een onderzoek waarin verschillende veranderingen en aanpassingen in voeding, leefstijl en gedrag onderzocht worden.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat stemmingsproblemen vaak samen gaan met overgewicht. Onderzoek laat zien dat voeding een belangrijke manier kan zijn om stemming en gezondheid te verbeteren , maar tot nu toe weten we nog niet welke onderdelen van voeding en gedrag het meest belangrijk zijn. Met het MooDFOOD onderzoek proberen we hier antwoorden op te vinden.
Het MooDFOOD onderzoek is een samenwerking tussen Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland en Spanje en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het onderzoek bestudeert onder meer of leefstijlcoaching of het slikken van voedingssupplementen bijdragen aan een verbeterde stemming en welbevinden. De voedingssupplementen bestaan uit multivitamine en visolie, door loting wordt bepaald of deelnemers voedingssupplementen of placebotabletten gaan slikken.
De helft van de deelnemers ontvangt, naast het slikken van de voedingssupplementen of placebotabletten, leefstijlcoaching. Hierbij ontwikkelt de deelnemer samen met een therapeut betere manieren om stemming en voeding te controleren en beïnvloeden, en om gezondheid en welbevinden te bevorderen. Het doel is om effectiever met stemming en  voedsel om te gaan. In totaal zijn er 21 sessies gedurende 12 maanden. De sessies zullen worden gegeven door een psycholoog die een speciale training heeft gehad en de inhoud wordt persoonlijk op u afgestemd.
Interesse? U bent mogelijk geschikt om deel te nemen als u:
In of rond Amsterdam woont, zodat u wekelijkse bijeenkomsten voor de leefstijlcoaching kan bijwonen;
Tussen de 18 en 75 jaar oud bent;
Overgewicht hebt (met een body mass index tussen de 25 en 40);
Zich wel eens somber voelt;
In staat en bereid bent een jaar aan het onderzoek deel te nemen;
Het goed vindt dat we uw huisarts inlichten over uw deelname;
Op dit moment niet behandeld wordt voor een psychische stoornis;
Op dit moment niet zwanger bent of borstvoeding geeft;
Nooit een maagverkleining hebt gehad.